Znanstveni centri izvrsnosti

Kod poziva:PK.1.1.02
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tip natječaja: Ograničeni postupak u privremenom modalitetu
Status: Otvoren
Datum objave: 29.12.2023. 13:15:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.12.2023. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.3.2024. 16:00:00

Obavijesti

15.02.2024. – VAŽNA OBAVIJEST! – 1. IZMJENA POZIVA

U svrhu jasnijeg tumačenja Poziva Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi prvu izmjenu dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava “Znanstveni centri izvrsnosti” te se sukladno tome produljuje rok za dostavu projektnih prijedloga na 01. ožujka 2024. godine.

Poštovani korisnici sustava eKohezija,

obavještavamo vas kako je na dan 19 siječnja 2024. došlo do promjene koda poziva PK.1.1.01 – “Znanstveni centri izvrsnosti”.

Novi kod poziva glasi PK.1.1.02.

Svi ostali aspekti poziva uključujući rokove, propozicije, prava prijavitelja i slično ostali su nepromijenjeni.

Svrha ovog Poziva

Jačanje istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti koja pomiču granice istraživanja i znanja te doprinose razvoju novih tehnologija i inovacija, a koja će pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata.

Predmet ovog Poziva

Poziv Znanstveni centri izvrsnosti (ZCI) podržava projekte koji pomiču granice istraživanja i znanja te doprinose razvoju novih tehnologija i inovacija u tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine. Pozivom se nastoji pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata ZCI-ja uz fokus na razvoj novih tehnologija i njihovoj primjeni u gospodarstvu, vodeći računa o najnovijim europskim i globalnim trendovima. Vrhunska istraživanja u sklopu poziva povećat će i unaprijediti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te potaknuti transfer tehnologije.

Ukupna bespovratna sredstava:12.000.000 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava3.000.000 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Znanstveni centri izvrsnosti
Područja: Istraživanje i razvoj

Sažetak

Ovim Pozivom sufinanciraju se projekti koje provode Znanstveni centri izvrsnosti koji okupljaju i umrežuju vrhunske znanstvenike na nacionalnoj razini fokusirane na specifične istraživačke teme.

Obrasci

Prilozi

Dodatni prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content