Završno događanje Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Realiziran 41 projekt ukupne vrijednosti 55,7 milijuna eura

27. studenoga 2023. u Ljubljani je organizirana završna konferencija Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati te je dan pregled mogućnosti ulaganja za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

U sklopu istog događaja organizirane su i završne konferencije Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Austrija 2014. – 2020. te Interreg Slovenija – Mađarska 2014. – 2020.

Program Interreg Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku. Program je kroz suradnju nadležnih institucija u Hrvatskoj i Sloveniji doprinosio unapređenju upravljanja rizika od poplava, očuvanju i održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa te unapređenju suradnje u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, službe spašavanja, povezanosti i mobilnosti.

S ukupnim proračunom od 55,7 milijuna eura, od čega je sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosilo 46,1 milijuna eura, uspješno je proveden 41 projekt u kojima je sudjelovalo ukupno 245 partnera, od kojih 124 iz Slovenije, a 121 iz Hrvatske. Za hrvatske partnere ugovoreno je ukupno 20,54 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekti su se provodili u 3 prioritetne osi – 1. Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima, 2. Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa te 3. Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja – te kroz 4 specifična cilja. Kroz 4 poziva na dostavu projektnih prijedloga uspješno su provedena 4 strateška te 37 standardnih projekata na kojima su sudjelovali projektni partneri iz 9 slovenskih regija te 8 hrvatskih županija koje su dio programskog područja.

Od 41 realiziranog projekta posebno se ističu 4 strateška projekta FRISCO. To su strateški projekti hrvatskih i slovenskih institucija vodnoga gospodarstva i suradničkih institucija koji su provedeni u sektoru upravljanja rizika od poplava, čime su poboljšani i uvjeti za održivi turistički razvoj i očuvanje bogate biološke raznolikosti prekograničnog prostora. Zbog kompleksnosti ova vrsta projekata mogla se realizirati isključivo u obliku prekogranične suradnje.

Ukupna vrijednost strateških projekata FRISCO iznosila je 10 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, od kojih se 50% vrijednosti odnosi na hrvatske projektne partnere. U okviru projekta FRISCO1 izrađeni su zajednički alati, modeli i karte, izgrađen je sustav za alarmiranje (sirene) i ojačana svijest/kapaciteti za prekogranično upravljanje rizicima od poplava. Također, dovršena je studijsko-projektna dokumentacija i ishođene dozvole potrebne za provedbu kratkoročnih mjera kroz projekte FRISCO 2. Kroz projekt FRISCO 2.1 provedene su mjere za smanjenje rizika od poplava na području rijeke Sutle na obje strane granice i to nadogradnjom brane Vonarje. Kroz projekt FRISCO 2.2 su provedene građevinske mjere na slivu rijeke Mure, a u Hrvatskoj se napravila rekonstrukcija nasipa u Sv. Martinu na Muri. U Hrvatskoj su kroz projekt FRISCO 2.3 provedene građevinske mjere na slivu Drave: rekonstrukcija nasipa Otok Virje – Brezje, te na slivu Kupe: izgradnja zaštitnog zida kod naselja Hrvatsko.

Na događaju je ministar za koheziju i regionalni razvoj Republike Sloveniju dr. Aleksander Jevšek iskazao zadovoljstvo rezultatima programa i ostvarenom koristi za stanovnike programskog područja. Naglasio je odličnu suradnju koju ima s ministrom Erlićem i najavio daljnji rad na novim projektima, posebno na tematskom području zaštite od poplava.

Na događaju su predstavljeni uspješno provedeni projekti iz programskog razdoblja 2014. – 2020. na sva tri programa prekogranične suradnje. Sa Programa Interreg Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., predstavljen je projekt CrossCare, kroz koji je uspostavljena je nova struktura prekogranične suradnje za osiguravanje integriranog pristupa skrbi za starije osobe u kući.

U sklopu događaja predstavljen je dokument o mogućnostima kapitalizacije rezultata programa te stečenih znanja i iskustava kroz nove projekte u novom programskom razdoblju, kao i kroz sinergiju s ostalim Interreg programima.

Na događaju su predstavljeni programi u programskom razdoblju 2021. – 2027. Ukupni proračun programa Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. iznosi 52,3 milijuna eura, od kojih 41,8 milijun eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Program sadrži 3 prioriteta – 1. Zelenija i prilagodljiva regija, 2. Otporna i održiva regija, 3. Pristupačna i povezana regija – te 5 specifičnih ciljeva. U siječnju 2024. godine očekuje se potpisivanje prvih ugovora o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj te početak provedbe novih ugovorenih projekata.

Više informacija o Programu prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. dostupno je na poveznici.

Scroll to Top
Skip to content