Vrednovanja ITP 2021. – 2027.

PROVEDENA VREDNOVANJA

Trenutno nema provedenih vrednovanja na razini Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

PLAN VREDNOVANJA

1. Plan vrednovanja na razini SOP, PKK i ITP 2021.-2027.

Plan vrednovanja je dokument koji u financijskom razdoblju 2021. – 2027. propisanom obvezom izrađuje država članica ili nadležno Upravljačko tijelo. Njime se definira planiranje, upravljanje i provedba vrednovanja, s ciljem poboljšanja kvalitete te  pribavljanja dokaza o rezultatima provedbe programskih dokumenata koji ujedno služe i kao podloga za njihove eventualne izmjene te izradu programskih dokumenata budućeg financijskog razdoblja. Plan vrednovanja sadrži informacije o indikativno planiranim vrednovanjima institucionalnog okvira i vrednovanja na razini PKK i ITP 2021. – 2027. Planom je predviđena i mogućnost provođenja ad hoc i dodatnih vrednovanja za kojima se ukaže potreba tijekom provedbe programskog razdoblja. Odbor za praćenje PKK i ITP 2021. – 2027. odobrava Plan vrednovanja i svaku njegovu izmjenu.

2. Upravljačka skupina za vrednovanje

Upravljačka skupina za vrednovanje  (USV) je platforma za koordinaciju Plana vrednovanja i pokretač profesionalnog razvoja stručnjaka za vrednovanje u okviru PKK i ITP 2021. – 2027. U procesima vrednovanja ima savjetodavnu ulogu, a zadužena je za planiranje, praćenje i nadziranje provedbe Plana vrednovanja i samih vrednovanja. USV čine stručnjaci iz različitih područja koji posjeduju sektorska znanja iz područja koja su podržana programom, stručnjaci koji imaju iskustva u provođenju evaluacija te stručnjaci koji su upoznati s relevantnim podacima potrebnima za uspješnu provedbu vrednovanja

3. Arhiva OPKK 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/vrednovanja/

Scroll to Top
Skip to content