Izvješća

Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije i europskih strukturnih instrumenata

Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014., Vlada Republike Hrvatske obvezna je Hrvatskome saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije.

Izvješće za određeno izvještajno razdoblje obuhvaća ključne podatke o provedbi (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020.: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP), Programa ruralnog razvoja (PRR) i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (OPPiR) polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedinog (operativnog) programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Pored financijskih pokazatelja iskorištenosti ESI fondova za svaki (operativni) program, Izvješće daje opisni prikaz stanja provedbe korištenja sredstava iz ESI fondova kroz prikaz pojedinih (operativnih) programa, s informacijama o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, pregledu objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i drugim informacijama relevantnim za izvještajno razdoblje.

Nadalje, izvješća obuhvaćaju ključne podatke o provedbi operativnih programa u financijskom razdoblju 2007. – 2013.: „Promet“ (OPP), „Zaštita okoliša“ (OPZO), „Regionalna konkurentnost“ (OPRK), „Razvoj ljudskih potencijala“ (OPRLJP) i Operativnog programa za ribarstvo (OPR), I, II i V komponente programa Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te informacije o financijskoj perspektivi 2021. – 2027. i informacije o instrumentu Next Generation EU.

Također, Izvješća daju sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju fondova Europske unije i poduzetih postupanja po istima.

Izvješće o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu – 2019.

Izvješće o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu – 2017.

Analitička podloga za Izvješće o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu

Scroll to Top
Skip to content