Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita – II faza

Kod poziva:PK.4.1.04
Verzija poziva:Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita – II faza
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je provođenje II faze uvođenja inteligentnih transportnih sustava koji predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja na funkcionalnom prometnom području grada Splita koje osim grada Splita obuhvaća i područje grada Solina.

Ukupna bespovratna sredstava:8.046.429,21 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Grad Split
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Izrada dokumentacije i integracija / implementacija sustava i opreme
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content