Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj – faza 2.

Kod poziva:PK.6.2.01
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 28.12.2023. 16:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.01.2024. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.08.2024. 23:59:59

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Uspostava pet veteranskih centara kako bi se adresirale potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji i drugih ranjivih skupina.

Predmet ovog Poziva

Provedba aktivnosti u području infrastrukturnih ulaganja koja će omogućiti pružanje socijalnih i ne-rezidencijalnih usluga u pet veteranskih centara.

Ukupna bespovratna sredstava:32.058.824,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava32.058.824,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo hrvatskih branitelja
Područja: Socijalne usluge
Socijalna uključenost

Sažetak

Ovaj Poziv planira se kao izravna dodjela Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svrha Poziva je uspostava pet veteranskih centara kako bi se adresirale potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji i drugih ranjivih skupina. Infrastrukturna ulaganja omogućit će pružanje socijalnih i nerezidencijalnih usluga, uključujući pružanje psihosocijalne pomoći, osnaživanja zdravlja, pomoći u svakodnevnim aktivnostima, obrazovanja, promotivnih aktivnosti, obuke pružatelja usluga i svih ostalih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvalitete života i socijalne uključenosti branitelja Domovinskog rata i drugih ranjivih skupina.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content