Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora

Kod poziva:SF.1.4.02.02
Verzija poziva:2
Fond: EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS
Program: UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.  
Nadležno tijelo:Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Objavljen
Datum objave: 24.4.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25.4.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.6.2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Uspostaviti sustav za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora i promovirati prednosti kolektivnog pregovaranja.

Predmet ovog Poziva

Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora

Ukupna bespovratna sredstava:600.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava600.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu
Područja: Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja

Sažetak

Projektom se planira izraditi i uspostaviti sustav za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora. Svi važeći kolektivni ugovori skenirat će se, uvesti u bazu i obraditi indeksiranjem. Novi sustav će unaprijediti postupanje i omogućiti administrativno rasterećenje. Izradit će se edukativni priručnik, studija s analizom i evaluacijom valjanih kolektivnih ugovora, e-materijal za korištenje sustava te ojačati kapaciteti MROSP-a. Organizirat će se radionice za socijalne partnere i ostale dionike u svrhu promocije novog sustava i prednosti kolektivnog pregovaranja.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content