Uređenje luke Omiš – II. faza izgradnje – II faza

Kod poziva:PK.5.2.03
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je financiranje II faze izgradnje i unaprjeđenja lučke infrastrukture u luci Omiš.

Ukupna bespovratna sredstava:1.064.794,93 € od čega 905.075,69 € EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti :

  • Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  • Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1.
  • Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  • Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
  • Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3 i 4 a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
  • Stručni nadzor građenja
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content