Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab – II faza

Kod poziva:PK.5.2.05
Verzija poziva:Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab – II faza
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: izravna dodjela-faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je financiranje II faze izgradnje i unaprjeđenja lučke infrastrukture u luci Rab.

Ukupna bespovratna sredstava:925.429,28 € od čega 786.614,88 € EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Županijska lučka uprava Rab
Područja: Promet

Sažetak

“Prihvatljive aktivnosti:

  1. Ulaganja za građenje, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorskih luka
  2. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1.
  3. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  4. Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
  5. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3 i 4 a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
  6. Stručni nadzor građenja.
  7. Promidžba i vidljivost
  8. Upravljanje projektom i administracija”

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content