Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza – II faza

Kod poziva:PK.5.2.07
Verzija poziva:Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza – II faza
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela- faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je povećanje razine sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima, tj. na mjestima sa visokom razinom mješovitog prometa u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je provođenje II faze projekta osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

Ukupna bespovratna sredstava:20.545.858,42 EUR od čega 17.463.979,66 EUR EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
HŽ Infrastruktura d.o.o.
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Izvođenje radova na osiguranju i modernizaciji željezničko-cestovnih i željezničko-pješačkih prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajem (izvođenje radova, ugradnja i nabava opreme vezane uz izvođenje radova, troškovi pripremnih radova, troškovi priključaka na električnu mrežu i slično)
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Pričuva
  4. Otkup zemljišta
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content