Program jedinstvenog tržišta

Program Unije 2021.-2027.Program jedinstvenog tržišta (Single Market Programme)
Proračun programa u EUR:4,2 milijarde EUR
O programu ukratko:Programom jedinstvenog tržišta ojačat će se upravljanje jedinstvenim tržištem EU-a te će pridonijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta pomoću mjera koje uključuju bolji nadzor tržišta, potporu građanima i poduzećima pri rješavanju problema te poboljšanu politiku tržišnog natjecanja, jačanju konkurentnosti poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), razvoju djelotvornih europskih normi te međunarodnih normi financijskog i nefinancijskog izvještavanja i revizije, pružanju još veće zaštite potrošačima, održavanju visoke razine sigurnosti hrane kao i izradi i distribuciji visokokvalitetnih statističkih podataka.
Prihvatljive aktivnosti:Unutarnje tržište, zaštita potrošača, konkurentnost, normizacija, sigurnost hrane, europske statistike.
Prihvatljivi korisnici:Poduzetnici, tijela državne uprave
Aktualni natječaji:https://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/grants
Uredba:Uredba Program jedinstvenog tržišta
Godišnji radni program/akcijski plan:Radni program za područje statistike: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/14332386/2022-FD-Annex-IV.pdf/0d448db2-e984-5655-5dd4-b319a485f6a6?t=1645118753660 
Nadležno tijelo EK:DG GROW 
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo poljoprivredeDržavni zavod za statistiku
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Ministarstvo financija, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za norme
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Nataša Mikuš Žigman,
01/610-6994,
natasa.mikuszigman@mingor.hr

Lidija Brković,
01/4806-295,
brkovicl@dzs.hr
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Daniel Hinšt,
01/610-9370
daniel.hinst@mingor.hr

Danijela Marković Krstić,
01/610-9744
danijela.markovickrstic@mingor.hr

Alen Botica,
01/610-9762
alen.botica@mingor.hr

Ivana Lohman Janković,
01/644-3857
ivana.lohman@mps.hr

Sandra Gutić,
01/644-3841
sandra.gutic@mps.hr

Sandra Andrlić,
01/610-6336
sandra.andrlic@mps.hr

Mirela Fulir,
01/480-6276
fulirm@dzs.hr
Scroll to Top
Skip to content