Periklo IV

Program Unije 2021.-2027.Periklo IV (Pericles IV Programme)
Proračun programa u EUR:6,193 milijuna EUR
O programu ukratko:Osnovni cilj programa Pericles IV je spriječiti krivotvorenje novčanica i kovanica i s tim povezane prijevare te očuvati integritet euronovčanica i eurokovanica. Na taj način se jača povjerenje građana i poslovnih subjekata u euronovčanica i eurokovanice, a samim time i povjerenje u gospodarstvo Europske Unije, istovremeno osiguravajući održivosti javnih financija.Poseban cilj je zaštititi euronovčanice i eurokovanice od krivotvorenja i povezanih prijevara. Navedeno se ostvaruje podržavanjem i dopunom mjera koje poduzimaju države članice i pomaganjem nadležnim nacionalnim tijelima i tijelima Europske Unije u njihovim naporima da razviju među sobom i s Europskom Komisijom blisku i redovitu suradnju i razmjenu najbolje prakse. Prema potrebi i mogućnostima u navedeno se uključuju i treće zemlje i međunarodne organizacije.
Prihvatljive aktivnosti:1. Razmjena i širenje informacija kroz organiziranje radionica, sastanaka i seminara, uključujući obuku i razmjenu osoblja nadležnih nacionalnih tijela. Razmjena informacija je usmjerena na:
— najbolje prakse u sprječavanju krivotvorenja i prijevara u vezi s euronovčanicama i eurokovanicama,
— metodologije za praćenje i analizu ekonomskog i financijskog učinka krivotvorina,
— izradu baza podataka i sustava ranog upozorenja,
— korištenje alata za otkrivanje krivotvorenja, uključujući računalne sigurnosne kopije,— metode istražnih procesa,
— znanstvena istraživanja, uključujući praćenje novih razvoja,
— zaštitu eura izvan Europske Unije,
— istraživačke aktivnosti,
— pružanje posebnih operativnih vještačenja;
2. Tehnička, znanstvena i operativna pomoć, prema potrebi kao dio programa Pericles IV, uključujući posebno:
— svaku odgovarajuću mjeru kojom se uspostavljaju edukativni resursi na razini Europske Unije, kao što su priručnik o zakonodavstvu Unije, informativne brošure, praktični priručnici, rječnici i leksikoni ili baze podataka, posebno u području znanstvene pomoći, tehnološkog nadzora ili aplikacija/softvera,
— relevantne studije s multidisciplinarnom i transnacionalnom dimenzijom, uključujući istraživanja o inovativnim sigurnosnim obilježjima gotovog novca,
— razvoj alata i metoda tehničke podrške za olakšavanje aktivnosti otkrivanja krivotvorenja na razini Europske Unije,
— potpore suradnji u operacijama koje uključuju najmanje dvije zemlje kada takva potpora nije dostupna iz drugih programa institucija i tijela Europske Unije;
3. Nabavu opreme koju će koristiti specijalizirana tijela za borbu protiv krivotvorenja trećih zemalja u svrhu zaštite eura od krivotvorenja.
Prihvatljivi korisnici:Nadležna nacionalna tijela u području zaštite eura od krivotvorenja kako je definirano u članku 2. (b) Uredbe 1338/2001.
Aktualni natječaji:Pericles IV Programme – 2021Natječaj je objavljen na Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP)https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Uredba:Uredba Periklo
Godišnji radni program/akcijski plan: Radni program Periklo 
Nadležno tijelo EK:Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Euro protection and euro cash
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Hrvatska narodna banka
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i analizu kovanog novca
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Ivana Jakir-Bajo, viceguverner, Hrvatska narodna banka
tel: 01/4564-646,
e-mail: ivana.jakir-bajo@hnb.hr 
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Petra Poldrugač, direktor, Hrvatska narodna bankaDirekcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca,
tel: 01/4564-754,
e-mail: petra.poldrugac@hnb.hr

Martina Skenderović Božičević, voditelj Odjela, Hrvatska narodna banka
Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca, Odjel nacionalnog centra za analizu gotovog novca,
tel: 01/ 4596-366,
e-mail: martina.bozicevic@hnb.hr
Scroll to Top
Skip to content