Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Program Unije 2021.-2027.Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (Union Civil Protection Mechanism Programme) 
Proračun programa u EUR:3.319.480 EUR (VFO 2021. – 2027. + Instrument EU za oporavak)
O programu ukratko:Mehanizam Unije za civilnu zaštitu usmjeren je na jačanje suradnje između Unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustava za prevenciju, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.Zaštita koja se osigurava Mehanizmom Unije ponajprije obuhvaća zaštitu stanovništva, ali također i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu, od svih vrsta prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uključujući posljedice terorističkog djelovanja, tehnoloških, radioloških ili ekoloških katastrofa, onečišćenja mora, hidrogeološke nestabilnosti i hitnih zdravstvenih situacija, do kojih dolazi unutar ili izvan Unije.U okviru projekata prevencije i pripravnosti EU olakšava suradnju između 27 država članica EU-a te Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turske. Mogućnosti financiranja dostupne su u okviru godišnjih poziva za podnošenje projektnih prijava kojima se tijelima civilne zaštite i njihovim partnerima pomaže u razvoju mjera za upravljanje rizicima od katastrofa kroz dostupna bespovratna sredstava namijenjena projektima u jednoj zemlji (Track I – Single-Country Grants) i prekograničnoj suradnji (Track II – Cross-Border Grants).
Prihvatljive aktivnosti:1. Projekti prevencije koji doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća.2.Projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) koji doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, omogućavanju suradnju među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.3. Projekti koji doprinose promicanju i jačanju daljnje izgradnje mreže znanja, partnerstva i networkinga u okviru mreže znanja MUCZ-a u sklopu koje se financiraju i terenske vježbe civilne zaštite
Prihvatljivi korisnici:Pravne osobe koje podliježu privatnom ili javnom pravu.Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici:– tijela državne uprave,– tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave,– sveučilišta,– međunarodne organizacije,– nevladine udruge i– komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo– ostali dionici u sustavu civilne zaštite.
Aktualni natječaji:ECPP adaptation grants 2021Single Country Grants for Disaster Risk Management (Track 1)
Uredba:UREDBA (EU) 2021/836 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 0d 20. svibnja 2021. o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštituOdluka (EU) 2019/420 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. ožujka 2019. o izmjeni Odluke br. 1313/2013 o Mehanizmu unije za civilnu zaštitu
Godišnji radni program/akcijski plan:UCPM 2021 Annual Work ProgrammeAnnex to the 2021 Annual Work ProgrammeAnnex to the Multi-Annual Work Programme 2021 – 2023
Nadležno tijelo EK:Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO)
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo unutarnjih poslova
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH: /
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Državna tajnica, Terezija Gras,
terezija.gras@mup.hr;
01/6122-273
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Monika Brač Jugović,
mbrac@mup.hr;
01/6122-561
Katarina Čop,
kcop@mup.hr;
01/6122-561
Scroll to Top
Skip to content