Fiscalis

Program Unije 2021.-2027.Fiscalis (Fiscalis Programme)
Proračun programa u EUR:269 milijuna EUR
O programu ukratko:Program FISCALIS za suradnju u području oporezivanja namijenjen je pružanju potpore poreznim tijelima kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poticanje konkurentnosti i poštenog tržišnog natjecanja, zaštita financijskih i gospodarskih interesa u EU, sprječavanje poreznih prijevara, utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza te poboljšanje prikupljanja poreza.Specifični ciljevi Programa su pružanje potpore poreznoj politici i provedbi EU zakonodavstva u području oporezivanja, poticanje suradnje među poreznim tijelima, razmjena poreznih informacija, izgradnja administrativnih kapaciteta, razvoj ljudskih resursa te razvoj i rad europskih elektroničkih sustava
Prihvatljive aktivnosti:Program osigurava financijsku potporu za sljedeće aktivnosti:Seminari, radionice, radne posjete;Projektne grupe, stručni timovi;Zajedničke aktivnosti na području poreznog nadzora;Razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta;Izgradnja kapaciteta u području IT-a, posebno razvoj i rad europskih elektroničkih sustava;Priprema zajedničkih studija i ostale aktivnosti
Prihvatljivi korisnici:Primarno djelatnici Porezne uprave ali i druga tijela državne uprave po potrebi
Aktualni natječaji:n/a
Uredba: Uredba (EU) 2021/847 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi Programa za suradnju u području oporezivanja „Fiscalis“ i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1286/2013https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0847&from=HR
Godišnji radni program/akcijski plan: Višegodišnji radni program za razdoblje 2021.-2023. još nije usvojen
Nadležno tijelo EK:DG TAXUDhttps://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/fiscalis-2021-2027_en
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo financija
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Ministarstvo financija, Porezna upravahttps://www.porezna-uprava.hr/EU_Vanjski_poslovi/Stranice/Fiscalis2013.aspx
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Ministarstvo financijaStipe Župan, pomoćnik ministra
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Ministarstvo financija, Porezna upravaJelena KoricaTel: 4809-221jelena.korica@porezna-uprava.hr
Scroll to Top
Skip to content