EU snage solidarnosti

Program Unije 2021.-2027.Europske snage solidarnosti (European Solidarity Corps Programme)
Proračun programa u EUR:1.009 milijardi EUR
O programu ukratko:Europske snage solidarnosti program su EU-a za  financiranje namijenjen mladima koji se žele uključiti u aktivnosti solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire
Prihvatljive aktivnosti:Volontiranje, Projekti solidarnosti
Prihvatljivi korisnici:Sve vrste organizacija/pravnih osoba koje imaju poslovni nastan u zemlji sudionici programa; neformalne skupine mladih
Aktualni natječaji:Natječaj s pripadajućim rokovima za program Europske snage solidarnosti 2022.
Uredba: EUR-Lex – 32021R0888 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
Godišnji radni program/akcijski plan: Annual Work Programme 2022https://europa.eu/youth/sites/default/files/c2021_7860_of_08_11_2021.
Nadležno tijelo EK:Europska komisija, službene stranice (europa.eu)
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) https://demografijaimladi.gov.hr/ – za područje mladihAgencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) https://www.ampeu.hr/ – Nacionalna agencija/provedbeno tijelo
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:/
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:SDUDM – državna tajnica: Željka Josić, dr.med., +385 1 555 7111, sdudm@demografijaimladi.hr
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:AMPEU – ravnateljica: Antonija Gladović, mr.sc., 385 1 5556 498; info@ampeu.hr
Scroll to Top
Skip to content