Erasmus +

Program Unije 2021.-2027.Erasmus + (Erasmus + Programme)
Proračun programa u EUR:26,2 milijarde EUR
O programu ukratko:Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja (odgoj i opće obrazovanjestrukovno obrazovanje i osposobljavanjevisoko obrazovanjeobrazovanje odraslih), mladih i sporta.Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Usmjeren je povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Program se posebno usredotočio na uključivost i dopiranje do većeg broja osoba s manje mogućnosti.
Prihvatljive aktivnosti:KA1 Mobilnost u svrhu učenjaKA2 Suradnja među organizacijama i ustanovamaKA3 Potpora razvoju politika i suradnji
Prihvatljivi korisnici:Program je otvoren za sudjelovanje javnih i privatnih pravnih subjekata koji su aktivni u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.
Aktualni natječaji:Natječaj s pripadajućim rokovima za program Erasmus+ 2022.
Uredbahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:189:FULL&from=HR
Godišnji radni program/akcijski plan Annual Work Programme 2021 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-annual-work-programme-erasmus-union-programme-education-training-youth-and_en
Nadležno tijelo EKEuropska komisija, službene stranice (europa.eu)
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) www.mzo.gov.hr – za područje obrazovanja i osposobljavanjaSredišnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) https://demografijaimladi.gov.hr/ – za područje mladihAgencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) https://www.mobilnost.hr/ – Nacionalna agencija/provedbeno tijelo
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Ministarstvo turizma i sporta https://mint.gov.hr/ – za područje sporta
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:MZO – državni tajnik: Ivica Šušak, DTVO@mzo.hrSDUDM – državna tajnica: Željka Josić, dr.med., +385 1 555 7111, sdudm@demografijaimladi.hr
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:AMPEU – ravnateljica: Antonija Gladović, mr.sc., 385 1 5556 498; inf
Scroll to Top
Skip to content