Carina

Program Unije 2021.-2027.Carina (Customs Programme)
Proračun programa u EUR:950 milijuna EUR-a
O programu ukratko:Ovaj program podržava bitnu suradnju između carinskih tijela diljem Europske unije i štiti financijske i gospodarske interese EU-a i njegovih članica. Omogućuje zajednički razvoj i rad velikih, paneuropskih carinskih IT sustava i uspostavljanja mreža na području EU, putem zajedničkih sastanaka, obuke, razmjene iskustava i radnih posjeta.
Prihvatljive aktivnosti:Prihvatljive aktivnosti su poboljšanje kapaciteta carinskih administracija kako bi bile u mogućnosti pratiti povećanje i razvoj novih oblika trgovine; podrška carinskim upravama u organizaciji zajedničkih treninga; poboljšanje sustava upravljanja rizicima u svrhu zaštite financijskih interesa EU i mogućnosti odgovaranja na prekogranični kriminal i sigurnosne prijetnje, sastanci, radionice, obuke i razmjene službenika.
Prihvatljivi korisnici:Carinske uprave država članica EU
Aktualni natječaji:CUST-2021-CA-GRANT – CUST-2021-CA-IBA (draft)
Uredba:REGULATION (EU) 2021/444
Godišnji radni program/akcijski plan: /
Nadležno tijelo EK:TAXATION AND CUSTOMS UNION
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA RH
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Ministarstvo financija – Carinska uprava
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave Ministarstva financija
mario.demirovic@carina.hr; 01/6211-380
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Miroslav Lučić, koordinator miroslav.lucic@carina.hr; 
01/6211-422
Scroll to Top
Skip to content