Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima – faza II

Kod poziva:PK.6.2.02
Verzija poziva:Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima – faza II
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Tip natječaja: Izravna dodjela-faziranje
Status: /
Datum objave: /
Datum početka zaprimanja projektnih prijava:/
Rok za podnošenje projektnih prijava: 
/

Obavijesti

/

Svrha ovog Poziva

Obnova potresom pogođenih područja, odnosno doprinos ublažavanju i otklanjanju posljedica od potresa kroz ulaganja u stambeni fond u državnom vlasništvu te na taj način pomoć u zbrinjavanju osoba pogođenih nepogodom, što obuhvaća aktivnosti obnove (rekonstrukcije) oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

Predmet ovog Poziva

Obnova 300 obiteljskih kuća u državnom vlasništvu na potresom pogođenom području (Sisačko-moslavačka i dio Karlovačke županije) u sklopu projekta koji je započeo u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sukladno postupku faziranja definiranom člankom 118a Uredbe (EU) 2021/1060.

Ukupna bespovratna sredstava:44.899.000,00 € od čega 10.000.000,00 € EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: /
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava/
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Područja: Stanovanje

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  • građevinski radovi na obnovi te opremanje obnovljenih kuća
  • usluge stručnog nadzora i kontrole projekata obnove
  • usluge informiranja i vidljivosti

Obrasci

/

Prilozi

/

Upute za prijavitelje

/

Pitanja i odgovori

/

Scroll to Top
Skip to content