Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove

Kod poziva:PK.5.2.02
Verzija poziva:Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Otvoreni poziv
Status: Otvoren
Datum objave: 16.04.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.04.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2025.

Obavijesti

Treća izmjena Poziva od 20.5.2024. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, izmjene uključuju slijedeće dokumente:

 • 1.Upute za prijavitelje – III izmjena
 • 2. Ugovor – III izmjena

Druga izmjena Poziva od 13.5.2024. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, izmjene uključuju slijedeće dokumente:

 • 1.Upute za prijavitelje – II izmjena
 • 2. Obrazac za administrativnu promjenu i prihvatljivost – II izmjena
 • 3. Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete – II izmjena
 • 4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – II izmjena

 • 1. Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete – I izmjena
 • 2. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – I izmjena

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je integriranje primorske Hrvatske u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast te razvoj i jačanje održive, intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama županijskog i lokalnog značaja otvorenim za javni promet (sukladno članku 115., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) u operativnom i komunalnom dijelu luka (čl. 127., stavak 1 Zakona) te javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup tim lukama.

Ukupna bespovratna sredstava:129.411.764,71 eura od čega 110.000.000,00 eura EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 eura
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava40.000.000,00 eura
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Županijske lučke uprave, Upravitelji županijskim cestama
Područja: Promet

Sažetak

Predmet ovog poziva je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama županijskog i lokalnog značaja otvorenim za javni promet (sukladno članku 115., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) u operativnom i komunalnom dijelu luka (čl. 127., stavak 1 Zakona) te javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup tim lukama.

Svrha poziva je integriranje primorske Hrvatske u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast te razvoj i jačanje održive, intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti, Specifičnog cilja RSO3.2. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 40.000.000,00 EUR.

Postotak (intenzitet) sufinanciranja ovisi:
a) o vrijednosti projekta i izračunu operativne dobiti za aktivnosti koje sadrže državne potpore
b) o izračunu financijskog jaza za aktivnosti koje ne sadrže državne potpore.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su:

 1. Županijske lučke uprave
 2. Upravitelji županijskim cestama

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganja za gradnju, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorskih luka
 2. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1
 3. Ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju pristupne infrastrukture
 4. Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
 5. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3. i 4., a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
 6. Izgradnja ili unaprjeđenje javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup lukama
 7. Stručni nadzor građenja
 8. Promidžba i vidljivost
 9. Voditelj projekta gradnje

Poziv se provodi na području Republike Hrvatske – Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija.

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom. Poziv je otvoren od 16. travnja 2024. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 17. travnja 2024. do 31. prosinca 2025.

Obrasci

 1. Prijavni obrazac (ispunjava se isključivo u sustavu e-kohezija)
 2. Izjava prijavitelja
 3. Izjava partnera
 4. Troškovnik s referencama
 5. Izjava partnera korisnika

Prilozi

 1. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 2. Obrazac za administrativnu promjenu i prihvatljivost – II izmjena – 13.5.2024.
 3. Program državnih potpora
 4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete
 5. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti troškova
 6. Smjernice za klimatsko potvrđivanje za pripremu ulaganja u programskom razdoblju 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj
 7. Ugovor
 8. Ugovor – III izmjena – 21.5.2024.
 9. Opći uvjeti Ugovora
 10. Pravila o financijskim ispravcima

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak poziva
 2. Upute za Prijavitelje
 3. Upute za prijavitelje – II izmjena – 13.5.2024.
 4. Upute za prijavitelje – III izmjena – 21.5.2024.
 5. Kriteriji odabira
 6. I izmjena Poziva – popis izmjena – 26.4.2024.
 7. II izmjena Poziva – popis izmjena – 13.5.2024.
 8. III izmjena Poziva – popis izmjena – 21.5.2024.
 9. 1.1. Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete – I izmjena – 26.4.2024.
 10. Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete – II izmjena – 13.5.2024.
 11. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – I izmjena – 26.4.2024.
 12. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – II izmjena – 13.5.2024.

Pitanja i odgovori

Obrazac pitanja i odgovora 25.4.2024.

Obrazac pitanja i odgovora 6.5.2024.

Obrazac pitanja i odgovora 13.5.2024.

Scroll to Top
Skip to content