Poziv za sufinanciranje izgradnje Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8

Kod poziva:PK.5.2.01
Verzija poziva:Poziv za sufinanciranje izgradnje Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 29.12.2023. 18:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 08:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. 23:59:59

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je preusmjeravanje tranzitnog prometa i prometnog rasterećenja središta naselja, poboljšanje pristupačnosti manjih regionalnih središta i ruralnih područja te poboljšanje cestovne sigurnosti.

Predmet ovog Poziva

Predmet poziva je izgradnja Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8

Ukupna bespovratna sredstava:84.708.868,35 EUR, od čega 72.000.000,00 EUR EU sredstva a 12.708.868,35 EUR sredstva državnog proračuna
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava84.708.868,35 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Hrvatske ceste d.o.o.
Područja: Promet
Infrastruktura

Sažetak

Predmet poziva je izgradnja Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8

Svrha Poziva je preusmjeravanje tranzitnog prometa i prometnog rasterećenja središta naselja, poboljšanje pristupačnosti manjih regionalnih središta i ruralnih područja te poboljšanje cestovne sigurnosti

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti, Specifičnog cilja RSO3.2. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 90.749.802 eura, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 84.708.868,35 Eura (Sredstva Europske unije u iznosu od 72.000.000,00 eura i sredstva Državnog proračuna u iznosu od 12.708.868,35 eura).

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 93,35% ukupno prihvatljivih troškova (od čega 85% EFRR + 15% DP).
Prihvatljivi prijavitelji Poziva su Hrvatske ceste d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Izvođenje radova na Izgradnji Brze ceste
  2. Stručni nadzor radova
  3. Otkup zemljišta
  4. Pričuva
  5. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
  6. Promidžba i vidljivost

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske – Splitsko-dalmatinska županija.

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom. Poziv je otvoren od 29. prosinca 2023. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 1. veljače 2024. do 31. prosinca 2024.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content