Poziv za sufinanciranje izgradnje brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica

Kod poziva:PK.5.3.01
Verzija poziva:Poziv za sufinanciranje izgradnje brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska): dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 29.12.2023. 18:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 08:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. 23:59:59

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je uklanjanje uskih grla i premošćivanje veza koje nedostaju na TEN-T mreži

Predmet ovog Poziva

Predmet poziva je izgradnja brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):
dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica

Ukupna bespovratna sredstava:82.422.779,00 EUR od čega 70.000.000,00 EUR EU sredstva, a 12.422.779,00 EUR sredstva državnog proračun
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava82.422.779,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Hrvatske ceste d.o.o.
Područja: Promet
Infrastruktura

Sažetak

Predmet poziva je izgradnja brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):
dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica

Svrha Poziva je uklanjanje uskih grla i premošćivanje veza koje nedostaju na TEN-T mreži

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti, Specifičnog cilja RSO3.1. Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene bespovratnim sredstvima Kohezijskog fonda (KF).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 82.422.779,00 Eura (Sredstva Europske unije u iznosu od 70.000.000,00 eura i sredstva Državnog proračuna u iznosu od 12.422.779,00 eura).

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova (od čega 85% EFRR + 15% DP).
Prihvatljivi prijavitelji Poziva su Hrvatske ceste d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Izvođenje radova
  2. Otkup zemljišta
  3. Upravljanje projektom i administracija
  4. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Pričuva

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske – Bjelovarsko-bilogorska županija.

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom. Poziv je otvoren od 29. prosinca 2023. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 1. veljače 2024. do 31. prosinca 2024.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content