Poziv za obnovu voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima – II faza

Kod poziva:PK.4.1.01
Verzija poziva:Obnova voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima – II faza
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: izravna dodjela-faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka povezanog s linijama u gradskom, prigradskom i regionalnom prometu, kako bi se osigurao učinkovitiji i konkurentniji željeznički putnički prijevoz, odnosno pružile bolje usluge i posljedično dobio veći udjel u modalnoj podjeli čime bi se potaklo da željeznica preuzme značajno veći udio prometa u odnosu na ceste, povećanjem kapaciteta i usluga regionalne željezničke infrastrukture i TEN–T željezničke infrastrukture.

Predmet ovog Poziva

Nabava preostalih 4 od 21 novih elektromotornih vlakova za potrebe poboljšanja kvalitete usluga prijevoza na lokalnim i regionalnim linijama u sklopu projekta koji je započeo u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sukladno postupku faziranja definiranom člankom 118a Uredbe (EU) 2021/1060.

Ukupna bespovratna sredstava:22.768.406,00 € od čega 19.353.145,10 € EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:HŽPP d.o.o.
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:
Nabava elektromotornih vlakova (Nabava vlakova, sigurnosne opreme, obavljanje procedura (uključujući i No-Bo i De-Bo) i slično)
Dodatni troškovi (pričuve)
Promidžba i vidljivost
Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content