Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (HHMS)

Kod poziva:PK.6.3.01
Verzija poziva:
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 20.11.2023. 16:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23.11.2023. 09:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.07.2024. 23:59:59

Obavijesti

Upravljačko tijelo donosi drugu izmjenu Poziva kojom je izmijenjena sljedeća dokumentacija:

 • Sažetak poziva_HHMS_2. izmjena Poziva
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja_2. izmjena Poziva
 • Prilog 4. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti_2. izmjena Poziva

Izmjene u navedenim dokumentima označene su žutom bojom. Predmetna izmjena dostupna je i u sustavu eKohezija.

Prethodna verzija gore navedene izmijenjene dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

6.2.2024. – VAŽNA OBAVIJEST

 Prva izmjena Poziva Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (kôd Poziva PK.6.3.01) od 6. veljače 2024. godine

Upravljačko tijelo donosi prvu izmjenu Poziva kojom se ispravno iskazuje maksimalni iznos bespovratnih sredstava, dok ostala dokumentacija ostaje neizmijenjena.

Izmjena je vidljiva u sustavu eKohezija.

Ukupna bespovratna sredstava:11.764.705,87 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava11.764.705,87 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstva
Područja: Zdravstvo

Svrha ovog Poziva

Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) odnosno osuvremenjivanje i održavanje infrastrukture hitne medicinske službe, u svrhu poboljšanja zdravstvenih ishoda kroz povećanje stope preživljenja i smanjenja smrtnosti posebno kod stanja kao što su infarkt i moždani udar, teške ozljede, kritična stanja, prometne nesreće pri velikim brzinama kada ishod liječenja direktno ovisi o što bržem zbrinjavanju unutar „zlatnog sata“.

Predmet ovog Poziva

Pozivom “Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (HHMS)” omogućuje se financiranje dijela višegodišnje operacije koju provodi Ministarstvo zdravstva s civilnim operaterima. Sredstvima PKK (EFRR) financira se okvirno trideset mjeseci usluge HHMS od okvirno sedam godina, odnosno projektne aktivnosti do iskorištenja raspoloživih ukupnih bespovratnih sredstava. Nabavljenom uslugom HHMS osigurana je pravovremena dostupna hitna medicinska skrb životno ugroženim pacijentima na cijelom teritoriju RH.

Ukupna bespovratna sredstava:11.764.705,87 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava11.764.705,87 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstva
Područja: Zdravstvo

Sažetak

Pozivom “Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (HHMS)” omogućuje se financiranje dijela višegodišnje operacije koju provodi Ministarstvo zdravstva s civilnim operaterima. Sredstvima PKK (EFRR) financira se okvirno trideset mjeseci usluge HHMS od okvirno sedam godina, odnosno projektne aktivnosti do iskorištenja raspoloživih ukupnih bespovratnih sredstava. Nabavljenom uslugom HHMS osigurana je pravovremena dostupna hitna medicinska skrb životno ugroženim pacijentima na cijelom teritoriju RH.

Obrasci

 1. Obrazac 2. Izjava prijavitelja
 2. Obrazac 2. Izjava prijavitelja – 2. izmjena Poziva
 3. Obrazac 2a. Izjava prijavitelja o osiguranim sredstvima
 4. Obrazac 3. Opis spremnosti projekta

Prilozi

 1. Prilog 1. Nacrt Ugovora
 2. Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora
 3. Prilog 3. Pravila o financijskim ispravcima
 4. Prilog 4. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti
 5. Prilog 4. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti_2. izmjena Poziva
 6. Prilog 5. KL za provjeru prihvatljivosti troškova
 7. Prilog 6. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka zbog neostvarenja pokazatelja
 8. Prilog 7. Zahtjev za nadoknadom sredstava
 9. Prilog 8. Plan nabave
 10. Prilog 9. Završno izvješće korisnika
 11. Prilog 10. Izvješće nakon provedbe projekta
 12. Prilog 11. Zaštita osobnih podataka
 13. Prilog 12. Upute za popunjavanje Prijavnog obrasca

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak poziva
 2. Sažetak poziva_HHMS_2. izmjena Poziva

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti

Scroll to Top
Skip to content