Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kod poziva:PK.6.1.01
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Tip natječaja: Otvoreni poziv
Status: Otvoren
Datum objave: 29.05.2024
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.05.2024
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.2024

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Ukupna bespovratna sredstava:45.662.400,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava2.000.000,00 €
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave
Područja: Infrastruktura, Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak

RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO), izrazite regionalne razlike u obuhvaćenosti djece, te jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena u EU. Jedna od ključnih prepreka je nedostatna infrastruktura detektirano i Studijom Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava RPOO i Kako do vrtića za sve, i bazom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Komplementarnim ulaganjima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana su sredstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova i osnovnih škola (NPOO.C3.1.R1-I1.01 i NPOO.C3.1.R1-I1.02), a u svrhu osiguranja veće dostupnosti i kvalitete RPOO, uz promicanje ravnoteže poslovnog i privatnog života, u sklopu ovog Poziva ulagat će se u daljnje povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a što doprinosi dostupnosti RPOO.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Odgovori na pristigla pitanja do 10. lipnja 2024.

Odgovori na pristigla pitanja do 14. lipnja 2024.

Scroll to Top
Skip to content