Realizira se 10 projekata u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Za financiranje je odobreno 10 projekata u vrijednosti 9,17 milijuna eura.

Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. je na sastanku održanom 14. prosinca u Opatiji odobrio projekte iz 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je odobreno 10 projekata u vrijednosti od 9,17 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4. − Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7. − Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja) i Prioritet 3: Dostupna i povezana regija (Specifični cilj 6.2. – Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama).

Iz Specifičnog cilja 2.4. odobrena su 2 projekta, iz Specifičnog cilja 2.7. odobreno je 5 projekata, dok su iz Specifičnog cilja 6.2. odobrena 3 projekta.

Kada su u pitanju projektni partneri, u 10 odobrenih projekata sudjeluju ukupno 53 projektna partnera iz Hrvatske i Slovenije. Za 27 hrvatskih partnera koji sudjeluju na projektima odobreno je 4,37 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U 7 od ukupno odobrenih 10 projekata, vodeći partneri su hrvatski projektni partneri. Njihova uloga je ključna u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjeravanju partnerstva prema postizanju ciljeva.

Popis odobrenih projekata objavljen je na službenoj web stranici Programa

Scroll to Top
Skip to content