Odobreni projekti u okviru 2. poziva Programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED 2021. – 2027.

Hrvatski partneri sudjeluju u 28 odobrenih projekata s ukupno 39 ugovora.

Na sastanku održanom 21. studenoga u Ljubljani Odbor za praćenje Programa Euro-MED 2021. – 2027. odobrio je projekte iz 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je odobreno 56 projekata u vrijednosti od oko 118 milijuna eura Interreg sredstava.

Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni prioriteti Pametniji i Zeleniji Mediteran, a od 56 odobrenih projekata 12 se bavi temama iz Prioriteta 1 (Pametniji Mediteran) te 44 temama iz Prioriteta 2 (Zeleniji Mediteran). Najviše projekata financirano je u Specifičnom cilju 2.4 (Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti), s odobrenih čak 28 projekata.

Hrvatski partneri sudjeluju u 28 odobrenih projekata s ukupno 39 ugovora kroz koje su osigurali oko 8.2 milijuna eura Interreg sredstava. S obzirom na to da alokacija Republike Hrvatske u Program iznosi oko 3,8 milijuna eura, sredstva ugovorena za hrvatske projektne partnere u okviru ovog poziva za više od 115% premašuju ukupno uložena sredstva.

Tri odobrena projekta imaju hrvatskog vodećeg partnera, koji igra ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju ciljeva. Uzevši u obzir činjenicu da uz Republiku Hrvatsku u Programu Euro-MED sudjeluje još 13 zemalja (9 država članica EU – Bugarska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska te 4 države nečlanice – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija), neupitan je značaj hrvatskog doprinosa u Programu.

Popis svih odobrenih projekata može se pronaći na poveznici.

Uz sastanak Odbora za praćenje u Ljubljani se održao i događaj „Connecting the dots“, koji je na jednom mjestu okupio sve partnere ranije odobrenih projekata prioriteta Upravljanje. Oni će u nadolazećem razdoblju raditi zajedno sa sada odobrenih 56 tematskih projekata, kako bi se postigla komplementarnost između različitih tipova projekata, radi maksimiziranja učinaka njihovih rezultata.

Jedan od projekata financiranih iz prioriteta Upravljanje koji je sudjelovao na događaju je projekt Dialgue4Innovation, u kojemu je partner i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt doprinosi održivom gospodarstvu na području Mediterana kroz suradnju s tematskim inovacijskim projektima financiranim u okviru Programa. Projekt ima ukupno 9 partnera (središnjih tijela državne uprave, tijela regionalne samouprave te međunarodnih institucija) iz 6 zemalja s područja Mediterana. Provedba je započela 1. siječnja 2023., a trajanje projekta je 80 mjeseci. Ukupni proračun iznosi 4.000.000,00 eura, dok proračun Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u projektu iznosi 287.350,00 eura.

Scroll to Top
Skip to content