Odobreni projekti u okviru 1. poziva Programa transnacionalne suradnje Interreg IPA Adrion 2021. – 2027.

Na sastanku održanom 20. veljače 2024. u Zagrebu, Odbor za praćenje Programa IPA Adrion 2021. – 2027. odobrio je projekte iz 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje su odobreni projekti u vrijednosti od oko 82 milijuna eura Interreg sredstava.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Najviše projekata financirano je kroz Specifični cilj 1.1 (Jačanje inovacijskih kapaciteta na području jadransko-jonske regije), gdje je odobreno 19 projekata, te Specifični cilj 2.1 (Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa na području jadransko-jonske regije), gdje je odobreno 14 projekata.

Hrvatski partneri sudjeluju u 56 odobrenih projekata s ukupno 79 ugovora, kroz koje su osigurali oko 12,3 milijuna eura  Interreg sredstava.

U osam odobrenih projekta hrvatski partneri imaju ulogu vodećeg partnera, koja je ključna u kreiranju, koordinaciji i usmjeravanju cijelog projekta prema ostvarenju postavljenih ciljeva.

Za usporedbu, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga hrvatski partneri sudjelovali su u 30 projekata s ukupno 44 ugovora kroz koje su osigurali oko 5,6 milijuna eura EU sredstava te je 5 hrvatskih partnera imalo ulogu vodećeg partnera.

Do sada su kroz dva odobrena poziva hrvatski partneri ostvarili 81 ugovor u vrijednosti od oko 15 milijuna eura Interreg sredstava, što za oko 4 puta premašuje iznos koji je Republika Hrvatska uložila u Program u ovom programskom razdoblju.

Scroll to Top
Skip to content