Odobreni projekti u okviru 1. poziva Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027.

Hrvatski partneri sudjeluju u 48 odobrenih projekata s ukupno 74 ugovora

Odbor za praćenje Programa dunavske regije 2021.-2027. je na sastanku održanom u Beču 18. i 19. listopada odobrio projekte iz prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je  odobreno 60 projekata u vrijednosti od oko 114 milijuna eura EU sredstava.

Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni svi programski prioriteti, a od 60 odobrenih projekata 20 se bavi temama iz Prioriteta 1 (Pametnija dunavska regija), 20 temama iz Prioriteta 2 (Zelenija dunavska regija), 15 temama iz Prioriteta 3 (Inkluzivnija dunavska regija) i 5 temama iz Prioriteta 4 (Dobro upravljana dunavska regija).

Najviše projekata financirano je u Specifičnom cilju 1.1 (Razvijanje i unapređivanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta) gdje je odobreno čak 15 projekata i u Specifičnom cilju 2.1 (Promicanje obnovljive energije) gdje je odobreno 10 projekata.

Kada su u pitanju projektni partneri, u 60 odobrenih projekata sudjeluje čak 830 partnera iz svih država sudionica programa. Značajan je doprinos hrvatskih partnera koji sudjeluju u 48 odobrenih projekata s ukupno 74 ugovora kroz koje su osigurali oko 9.8 milijuna eura EU sredstava.

Pet odobrenih projekata ima hrvatskog vodećeg partnera, partnera koji igra ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju ciljeva.

Jednako tako, s obzirom da alokacija Republike Hrvatske u program iznosi oko 3,8 milijuna eura, sredstva ugovorena za hrvatske projektne partnere već sada u prvom pozivu za više od 150% premašuju ukupno uložena sredstva.

Povećanje broja partnera ukazuje na proširenu mrežu institucionalne suradnje i razmjenu te pojačane kapacitete za rast i razvoj, dok povećanje broja vodećih partnera pokazuje da Hrvatska preuzima proaktivnu ulogu u definiranju i vođenju projekata, što doprinosi ne samo lokalnom, već i regionalnom utjecaju. Ovakav trend ukazuje na sve veći doprinos Hrvatske u postizanju programskih ciljeva te potvrđuje njezinu ulogu jednog od ključnih dionika u promicanju suradnje i održivog razvoja na razini dunavske regije.

Popis svih odobrenih projekata može se pronaći na poveznici.

Scroll to Top
Skip to content