Odobreni projekti u okviru 1. poziva Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027. je na sastanku održanom u Veneciji 23. i 24. studenog odobrio projekte iz 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je odobreno 55 projekata u vrijednosti od 92 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni svi programski prioriteti, a od 55 odobrenih projekata 11 se bavi temama iz Prioriteta 1 (Održivi rast u plavoj ekonomiji), 24 temama iz Prioriteta 2 (Zelena i otporna zajednička okolina), 9 temama iz Prioriteta 3 (Održivi pomorski i multimodalni transport) te 11 temama iz Prioriteta 4 (Kultura i turizam za održivi razvoj).

Najviše projekata financirano je u Specifičnom cilju 2.1 (Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti), gdje je odobreno čak 14 projekata te u Specifičnom cilju 4.1 (Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama), gdje je odobreno 11 projekata.

Kada su u pitanju projektni partneri, u 55 odobrenih projekata sudjeluju čak 404 partnera iz Hrvatske i Italije. Za 188 hrvatskih partnera koji sudjeluju na projektima je odobren 41 milijun eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

18 odobrenih projekata ima hrvatskog vodećeg partnera, odnosno partnera koji igra ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju ciljeva. S obzirom da alokacija Republike Hrvatske u Program iznosi oko 36,8 milijuna eura, sredstva ugovorena za hrvatske projektne partnere već su u prvom pozivu premašili ukupno uložena sredstva.

Popis svih odobrenih projekata bit će dostupan na službenoj programskoj stranici: https://www.italy-croatia.eu/web/italy-croatia.  

Scroll to Top
Skip to content