Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Kod poziva:PK.6.4.01
Verzija poziva:Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Otvorni poziv – trajni modalitet
Status: Otvoren
Datum objave: 06.12.2023. 16.00.00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 05.04.2024. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. 12:00:00

Obavijesti

29.3.2024. OBAVIJEST O IV. IZMJENI POZIVA!

Poštovani potencijalni prijavitelji, predložena je izmjena Poziva objavljenog 6. prosinca 2023. koja uključuje produženje datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga na 5. travnja 2024. u 12.00 sati.

13.3.2024. OBAVIJEST O III. IZMJENI POZIVA!

Poštovani potencijalni prijavitelji, predložene su tehničke izmjene Poziva objavljenog 6. prosinca 2023. slijedom pitanja postavljenih na Poziv putem elektroničke pošte te manje sadržajne izmjene. Izmjene, između ostalog uključuju produženje datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga na 2. travnja 2024. u 9.00 sati.

14.2.2024. OBAVIJEST O II. IZMJENI POZIVA!

Poštovani potencijalni prijavitelji, predložene su izmjene Poziva objavljenog 6. prosinca 2023. slijedom pitanja postavljenih na Poziv putem elektroničke pošte. Izmjene, između ostalog uključuju produženje datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga na 15. ožujka 2024. u 9.00 sati.

19.1.2024. OBAVIJEST O IZMJENI POZIVA!

Poštovani potencijalni prijavitelji, predložene su izmjene Poziva objavljenog 6. prosinca 2023. slijedom pitanja postavljenih na Poziv putem elektroničke pošte te na informativnim radionicama. Izmjene, između ostalog uključuju produženje datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga na 1. ožujka 2024. u 9.00 sati.

19.12.2023. OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNIH RADIONICA!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva „Obnova javne kulturne infrastrukture“ (referentni broj: PKK 6.4.01) kako slijedi:

  1. Informativna radionica koja će se održati 10. siječnja 2024. u prostorijama MRRFEU, Miramarska 22, Zagreb u trajanju od 10 do 13 sati.

Rok prijave za sudjelovanje je do 5. siječnja 2024. u 15:00h ili do popunjenosti kapaciteta (okvirno 100 sudionika). Prijavu s relevantnim podacima (ime i prezime, naziv institucije i kontakt broj telefona i mail adresa) molimo poslati na kulturna.infrastruktura@mrrfeu.hr

Zbog očekivanog velikog interesa, u mogućnosti smo prihvatiti prijavu za najviše jednog predstavnika/cu po instituciji/tijelu. Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete putem elektroničke pošte.

Ovdje preuzmite prezentaciju s informativne radionice.

  1. Informativna radionica koja će se održati 11. siječnja 2024. online, putem aplikacije MS Teams u trajanju od 10 do 13 sati.

Rok prijave za sudjelovanje je do 5. siječnja 2024. u 15:00h ili do popunjenosti kapaciteta (okvirno 1000 sudionika). Prijavu s relevantnim podacima (ime i prezime, naziv institucije i kontakt broj telefona i mail adresa) molimo odraditi putem web obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.office.com/e/w63mV8DLVm. Broj prijava po instituciji nije ograničen. Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete putem elektroničke pošte zajedno s poveznicom na online radionicu.

Napominjemo da će radionica biti audio snimana te da prijava sadrži suglasnost za snimanje

Ovdje preuzmite prezentaciju s informativne radionice.

Svrha ovog Poziva

Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Predmet ovog Poziva

Ulaganja u unapređenje (obnovu i/ili opremanje) javne kulturne infrastrukture.

Ukupna bespovratna sredstava:70.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava6.000.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područja: Kultura
Socijalna uključenost

Sažetak

Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture.

Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u maksimalnom iznosu od 70.000.000,00 EUR.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  3. Upravljanje projektom i administracija
  4. Promidžba i vidljivost projekta
    Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji imaju pravo postavljati pitanja povezana s Pozivom i to kontinuirano od trenutka objave Poziva (zatvaranjem Poziva pravo postavljanja pitanja se obustavlja, a u razdoblju obustave Poziva pravo postavljanja pitanja se suspendira). Neće se odgovarati na pitanja koja prejudiciraju zaključak o prihvatljivosti pojedinog prijavitelja/partnera/projekta, odnosno troškova i aktivnosti u okviru konkretne operacije/projekta. Odgovor na pojedino pitanje može u svojoj cjelini i djelomično sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor na drugo pitanje.
Odgovori se objavljuju u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja pitanja.
Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv.
Pitanja se postavljaju putem elektroničke pošte kulturna.infrastruktura@mrrfeu.hr.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 13.12.2023._v.1.0.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 19.12.2023._v.1.1.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 01.01.2024._v.1.2.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 05.01.2024._v.1.3.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 11.01.2024. (uključivo pitanja s INFO radionica)_v.1.4.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 17.01.2024._v.1.5.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 22.01.2024._v.1.6.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 23.01.2024._v.1.7.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 25.01.2024._v.1.8.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 04.02.2024._v.1.9.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 12.02.2024._v.2.0.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 22.02.2024._v.2.1.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 28.02.2024._v.2.2.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla sa 06.03.2024._v.2.3.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla od 08.-18.03.2024._v.2.4.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 18.03.2024._v.2.5.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 26.03.2024._v.2.6.

Objavljeni su odgovori na pitanja pristigla s 2.04.2024._v.2.7.

Scroll to Top
Skip to content