Objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga „NE rodno utemeljenom nasilju“ za izravnu dodjelu sredstava

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 11. travnja 2024. godine Poziv na dostavu projektnog prijedloga SF.3.4.08.02. „NE rodno utemeljenom nasilju“ za izravnu dodjelu sredstava u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioriteta P3. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja ESO4.8 3h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju.

Prihvatljiv prijavitelj u sklopu ovog poziva je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga iznose 2.500.000,00 EUR.

Natječajna dokumentacija, odnosno dokumentacija Poziva dostupna je na sljedećoj poveznici:

Natječajna dokumentacija, odnosno dokumentacija Poziva dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/ne-rodno-utemeljenom-nasilju/

Scroll to Top
Skip to content