Obavijest o održavanju provedbenih radionica Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027. za hrvatske projektne partnere u okviru 1. poziva za dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027. predstavlja instrument i platformu za rješavanje zajedničkih izazova i potreba hrvatskih regija putem suradnje s partnerima iz dunavske regije u projektima jačanja kapaciteta kroz razmjenu dobrih praksi i testiranje novih, inovativnih pristupa.

U teritorijalnom smislu Program obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

Ukupan proračun programa iznosi 213,1 milijun eura. Vrijednost 1. poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosila je oko 92 milijuna eura EU sredstava, uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci. U prvom pozivu odobreno je 60 projekata u kojima sudjeluje 830 partnera iz svih država sudionica Programa.

Hrvatski partneri sudjeluju u 48 odobrenih projekata s ukupno 74 ugovora kroz koje su osigurali oko 9.8 milijuna eura.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao Nacionalno tijelo i Tijelo za kontrolu Programa, organizira dvije provedbene radionice za hrvatske projektne partnere koji sudjeluju u projektima odobrenima u sklopu 1. poziva. Glavna svrha radionica je pružiti hrvatskim projektnim partnerima detaljan uvid u proces izvještavanja te ih upoznati s pravilima prihvatljivosti troškova.

Radionice će održati predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te predstavnici Zajedničkog tajništva Programa iz Budimpešte 11. i 12. travnja 2024. godine u hotelu Esplanade Zagreb, na adresi Mihanovićeva ul.1, 10000 Zagreb s početkom u 10:15 sati.

Dodatne informacije o radionicama možete dobiti putem e-maila interreg-dunav@mrrfeu.hr ili putem telefona 01/4811 941.

Scroll to Top
Skip to content