Obavijest o održavanju provedbene radionice Programa transnacionalne suradnje Euro-MED 2021.-2027. za hrvatske projektne partnere u okviru 2. poziva za dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Euro-MED 2021.-2027. podržava suradnju država geografski rasprostranjenih na širem pojasu Mediterana.

Program obuhvaća četiri komplementarne misije: Inovativna i održiva ekonomija, Prirodna baština, Zelena životna područja te Održivi turizam. Misije pomažu pronaći konkretna i zajednička rješenja za globalne izazove. Također, misije grupiraju različite tematske izazove i inicijative kako bi se postigli ciljevi koje bi inače bilo nemoguće postići na razini pojedinačnih projekata. U središtu svake misije je okoliš, s ciljem poboljšanja kvalitete ljudskog života i osiguranja održivog rasta u regiji.

U teritorijalnom smislu Program obuhvaća deset članica Europske unije (Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku, Bugarsku, Maltu i Cipar) te četiri države nečlanice (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju, Sjevernu Makedoniju).

Ukupan proračun programa iznosi 234,9 milijuna eura. Vrijednost 2. poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosila je oko 118 milijuna eura EU sredstava, uz stopu sufinanciranja od 80%. U drugom pozivu odobreno je 56 projekata u kojima sudjeluje oko 500 partnera iz svih država sudionica Programa.

Hrvatski partneri sudjeluju u 28 odobrenih projekata s ukupno 39 ugovora kroz koje su osigurali oko 8.2 milijuna eura.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u ulozi Nacionalnog tijela i Tijela za kontrolu Programa, organizira provedbenu radionicu za hrvatske projektne partnere koji sudjeluju u projektima odobrenima u sklopu 2. poziva. Glavna svrha radionice je pružiti hrvatskim projektnim partnerima detaljan uvid u proces izvještavanja te ih upoznati s pravilima prihvatljivosti troškova.

Radionicu će održati predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU 29. travnja 2024. godine u hotelu Esplanade Zagreb, na adresi Mihanovićeva ul.1, 10000 Zagreb s početkom u 10:00 sati.

Dodatne informacije o radionicama možete dobiti putem e-maila interreg-med@mrrfeu.hr ili putem telefona 01/6400 479 ili 01/4812 413.

Scroll to Top
Skip to content