Nova karta regionalnih potpora za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2027.

Europska komisija odobrila je novu kartu regionalnih potpora u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.

Na regionalnoj karti Hrvatske definirane su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja.

Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

Ranije izvršena podjela RH na dvije NUTS regije pokazala se tijekom primjene neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike obzirom da je intenzitet potpore bio 25% bez obzira na regiju ulaganja. Primjerice regija Kontinentalna Hrvatska sastojala se od 14 županija koje su međusobno vrlo različite, posebice u smislu njihovih socioekonomskih prilika i budućeg razvoja, te su županije ostvarivale nižu stopu regionalnih potpora u odnosu na stvarni BDP po stanovniku.

Ovom novom kartom to je ispravljeno jer ćemo imati uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove.

U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

  • U Panonskoj Hrvatskoj 50% (što je + 25 postotnih poena više nego sada);
  • U Sjevernoj Hrvatskoj 50% (što + 25 postotnih poena nego sada);
  • U Jadranskoj Hrvatskoj 40% (što je + 15 postotnih poena nego sada);
  • U Gradu Zagrebu 35% (što je + 10 postotnih poena nego sada).

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.

NUTS 2 REGIJEMAKSIMALNI INTENZITET POTPORE (%)
Mala poduzećaSrednja poduzećaVelika poduzeća
PANONSKA HRVATSKA70%60%50%
JADRANSKA HRVATSKA60%50%40%
SJEVERNA HRVATSKA70%60%50%
GRAD ZAGREB55%45%35%

Za projekte velikih poduzeća maksimalni intenzitet potpore iznosit će 50 posto prihvatljivih troškova ulaganja u regijama Panonska i Sjeverna Hrvatska, 40 posto u Jadranskoj Hrvatskoj te 35 posto u Gradu Zagrebu.

Za srednja poduzeća potpore se penju do maksimalno 60 posto, a za mala do maksimalno 70 posto prihvatljivih troškova, koliko će moći dobiti poduzetnici u najslabije razvijenim regijama.

Scroll to Top
Skip to content