Nepravilnosti

Gdje prijaviti nepravilnost?

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava može se prijaviti na e-mail: nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr

ili na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10  000 Zagreb
ili neposrednim kontaktom na tel: 01/ 6400 – 600 ili fax: 01/ 4569 – 150

Na iste se kontakte šalju i pritužbe vezane uzsumnju na neusklađenost projekata financiranih sredstvima EU-a s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom u korištenju sredstava EU-a.

Povelja EU o temeljnim pravima pokriva građanska, politička, socijalna, gospodarska i kulturna prava koja proizlaze iz ustavnih tradicija država članica. U njoj su objedinjena sva prava pojedinca, razvrstana prema nekoliko glavnih načela: ljudsko dostojanstvo, temeljne slobode, ravnopravnost, solidarnost, prava građana i pravda.

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom prvi je obvezujući međunarodni instrument za ljudska prava koji se odnosi na invaliditet. Njezina je svrha promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na e-mail adresu Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske:
nepravilnosti.eu@mfin.hr, odnosno tel: 01/ 4591 – 385, fax: 01/ 4591 – 248

ili na e-mail adresu Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office):
olaf-courrier@ec.europa.eu

Scroll to Top
Skip to content