Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve – Faza 2

Kod poziva:PK.3.7.03
Verzija poziva:Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve – Faza 2
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: /
Datum objave: /
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: /
Rok za podnošenje projektnih prijava: /

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Omogućiti provođenje ispitivanje i kontrola emisija iz motora s unutarnjim izgaranjem necestovnih pokretnih strojeva sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/1628, kao primarne aktivnosti koja bi trebala pridonijeti sinergiji politika vezanih za poboljšanje kvalitete zraka i klimatskih politika te posljedično omogućiti jasnije definiranje ciljanih, klimatski osjetljivih mjera za poboljšanje kvalitete zraka. Ove mjere usmjerene protiv onečišćenja zraka trebale bi stvoriti preduvjete za smanjenje emisija iz sektora necestovnih pokretnih strojeva. Osim ove primarne aktivnosti, uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija omogućit će i cijeli niz drugih aktivnosti u ostalim sektorima vezanim za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem, a sve u cilju zaštite okoliša.

Predmet ovog Poziva

Predmet Poziva je faza II projekta „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“ koji se odnosi na uspostavu laboratorija za mjerenje emisija iz motora necestovnih pokretnih strojeva, uz rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila, Fakulteta strojarstva i brodogradnje te nabava mjerne opreme za laboratorijska i terenska ispitivanja, edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji.

Ukupna bespovratna sredstava:5.076.094,65 eura EU sredstava
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: /
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava/
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Područja: Zaštita prirode i okoliša

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati u sklopu ovog Poziva su:

 • Uređenje zgrade Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve
 • Mjerna oprema za ispitivanja na terenu
 • Mjerna oprema za laboratorijska ispitivanja
 • Akreditacija
 • Baza podataka
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija.

Obrasci

/

  Prilozi

  /

  Upute za prijavitelje

  /

  Pitanja i odgovori

  /

  Scroll to Top
  Skip to content