Modernizacija tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu – II faza

Kod poziva:PK.4.2.02
Verzija poziva:Modernizacija tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu – II faza
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je modernizacija i poboljšanje kvalitete postojeće tramvajske mreže s ciljem zadržavanja razine usluge javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba na razini EU standarda po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je financiranje II faze Modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu.

Ukupna bespovratna sredstava:8.255.625,96 EUR od čega 7.017.282,07 EUR EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Zagrebački električni tramvaj d.o.o., za trgovinu, usluge i javni prijevoz
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:
1. Izrada projektne dokumentacije vezanih uz modernizaciju ispravljačkih stanica
2. Izvođenje radova na modernizaciji ispravljačkih stanica i kabelskoj mreži
3. Nabava i ugradnja opreme vezane uz modernizaciju ispravljačkih stanica (transformatori, ispravljači, napajanje, instalacijski materijali i sl.)
4. Stručni nadzor građenja
5. Neovisna revizija projekta
6. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
7. Promidžba i vidljivost
8. Upravljanje projektom i administracija 

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content