Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka – II faza

Kod poziva:PK.4.1.03
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je modernizacija i poboljšanje kvalitete postojeće tramvajske mreže s ciljem zadržavanja razine usluge javnog gradskog prijevoza grada Osijeka na razini EU standarda po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija.

Predmet ovog Poziva

Predmet poziva je II faza modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka.

Ukupna bespovratna sredstava:22.532.609,65 € od čega 19.152.718,20 € EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada projektne dokumentacije:
  • Radovi na modernizaciji tramvajske infrastrukture
  • Nabava i izrada mobilnih aplikacija vezanih za poboljšanje informiranja putnika
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content