Krenula javna rasprava o nacrtu prijedloga Interreg VI-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027.

U sklopu postupka strateške procjene utjecaja Interreg VI-A programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027. (Program) na okoliš, a nakon provedenih konzultacija sa zainteresiranom javnošću i nadležnim državnim tijelima te virtualne javne rasprave, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministarstvo) donijelo je Odluku o sadržaju Strateške studije Programa na okoliš.

Na temelju donesene Odluke izrađena je Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš te je Ministarstvo donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Programa na javnu raspravu.

Javna rasprava započet će 29. siječnja 2024. godine i trajat će do 28. veljače 2024. godine. Na dan početka javne rasprave na internetskoj stranici Ministarstva bit će objavljeni sljedeći dokumenti:

  1. Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš
  2. Nacrt prijedloga Interreg VI-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027.

U okviru javne rasprave 13. veljače 2024. s početkom u 10:00 sati bit će održano javno izlaganje o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Programa putem video konferencije. Poveznica za pristup i sudjelovanje na javnom izlaganju bit će objavljena ovdje.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva ili putem elektroničke pošte na adresu: danijela.merkler@mrrfeu.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.

Scroll to Top
Skip to content