Kako do EU fondova?

#1 Informirajte se o mogućnostima financiranja

Sredstvima iz EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju (operativni) programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Ako želite svoju ideju pretvoriti u projekt koji će biti sufinanciran EU sredstvima, za početak je potrebno pronaći odgovarajući poziv koji podržava ciljeve Vašeg projekta.

Ukoliko Vaša projektna ideja ne pripada niti jednome području obuhvaćenom (operativnim) programima, neće je biti moguće financirati EU sredstvima, ma koliko ona bila dobra!

Važno je napomenuti da se niže stope sufinanciranja mogu očekivati za ulaganja u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode, odnosno nisu neprofitnog karaktera. EU fondovi zahtijevaju da projekt ima korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca koji je prijavitelj, kako bi uspješno prošao na nekom natječaju.

Obično se ne financiraju redovne aktivnosti neke organizacije, već se projektom mora stvarati dodatna vrijednost ili kreirati nova usluga te je nužno da postoje jasni rezultati koji će se postići.

#2 Pretražite pozive i pronađite odgovarajući za Vaš projekt

Pretražite pozive koji su trenutačno otvoreni kako biste pronašli onaj koji odgovara Vašem području interesa te provjerili možete li financirati svoj projekt.

 

Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku, određeno je dokumentacijom poziva koja je objavljena uz svaki poziv. Najvažniji dokumenti su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Predlažemo da za pozive koji Vas zanimaju prvo provjerite tko se može prijaviti (prihvatljivost prijavitelja) i što se sve sufinancira kako bi bili sigurni da ste pronašli pravi poziv. 

Osim otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga, na ovom internetskom portalu moguće je pronaći prethodne objavljene zatvorene pozive, ali i najave poziva, što može biti korisno za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga.

Ukoliko među otvorenim i najavljenim pozivima niste pronašli onaj koji odgovara Vašem projektu, svakako provjerite i Indikativni godišnji plan objave poziva gdje možete pregledati trenutno planirane pozive do kraja ove godine.

#3 Dobro proučite i pripremite natječajnu dokumentaciju

Nakon što ste sigurni da ste pronašli odgovarajući poziv, potrebno je dobro proučiti svu natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce te pripremiti projektni prijedlog prema uputama zadanim u preuzetim obrascima.

Opišite kratko, jezgrovito i jasno svoj projekt i ciljeve koje želite njime postići, imajući na umu krajnji cilj projekta i specifične ciljeve koji se moraju realizirati na putu njegova ostvarenja. Definirajte zašto je baš Vaš projekt važan i zašto je baš njega potrebno sufinancirati. Vašoj argumentaciji u prilog govore što jasnije iskazani očekivani rezultati projekta, koji daju rješenja konkretnih problema uslijed provedbe projekta, a što su ona brojnija i preciznije opisana, to je i projekt važniji.

Također, u projektnoj prijavi ponekad je potrebno definirati projektne partnere s kojima ćete provoditi projekt i ciljne skupine kojima je projekt namijenjen. Što je Vaš poslovni i financijski model jasniji, to je veća šansa za prihvaćanjem Vašeg projektnog prijedloga. U svakom trenutku provedbe projekta važno je znati na koga će i u kojoj mjeri posredno i neposredno utjecati Vaš projekt, kako bi se svakoj od navedenih skupina pridala potrebna pažnja i prilagodio pristup.

Nemojte zaboraviti da je jedna od vrlo važnih sastavnica svake natječajne dokumentacije troškovnik projekta, odnosno cjelokupna financijska konstrukcija projekta, sa svim kategorijama troškova i tipovima ulaganja.

Preglednost i cjelokupnost projektne prijave osnovni je preduvjet za sudjelovanje u daljnjem postupku evaluacije. Potpuna projektna prijava mora biti dostavljena isključivo u nadležnu instituciju u naznačenom roku za predaju iste. Prije predaje projektnu prijavu detaljno pregledajte, jer se nepotpisana ili nepotpuna projektna prijava neće uzimati u obzir za razmatranje.

Želimo Vam uspješnu prijavu i provedbu projekta!

Scroll to Top
Skip to content