Javne konzultacije o sadržaju Strateške procjene utjecaja na okoliš za Interreg VI-A program prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 21. prosinca 2023. godine Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Interreg VI-A program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027., čime je započela provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog Programa.

U sklopu prve faze strateške procjene utjecaja na okoliš,  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira virtualne konzultacije s ciljem prikupljanja i usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije.

Virtualne konzultacije održat će se 11. siječnja 2024. godine u 10 sati putem Microsoft Teams platforme.

Dnevni red javnih konzultacije dostupan je ovdje.

Pozivamo sve dionike (tijela nadležna za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš, tijela lokalne i regionalne samouprave te javnost s programskoga područja) na sudjelovanje u javnim konzultacijama, razmjeni mišljenja i raspravi o sadržaju strateške studije.

Pristup javnim konzultacijama je putem sljedeće poveznice: javne konzultacije.

Scroll to Top
Skip to content