Jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

Kod poziva:PK.3.7.01
Verzija poziva:Izravna dodjela za projekt “Jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta”
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 29.12.2023. 14:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.01.2024. 08:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.07.2024. 23:59:59

Obavijesti


19.04.2024. OBAVIJEST o I. izmjeni Poziva!

Poštovani, predložena je izmjena Poziva objavljenog 29. prosinca 2023.godine.

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je pružanje potpore sustavu upravljanja i kontrole IAS-a izradom novih te provedbom mjera iz prethodno usvojenih planskih dokumenata za upravljanje IAS, s ciljem kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa.

Predmet ovog Poziva

Predmet Poziva su izrada 6 planova za sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama, provedba mjera iz postojećih planova upravljanja i akcijskih planova o putovima nenamjernog unosa IAS-a, jačanje kapaciteta sustava upravljanja i kontrole IAS-a, te podizanje svijesti javnosti.

Ukupna bespovratna sredstava:3.500.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava3.500.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za zaštitu prirode
Područja: Zaštita prirode i okoliša

Sažetak

Cilj projekta „Jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ je pružiti potporu sustavu upravljanja i kontrole IAS izradom novih te provedbom mjera iz prethodno usvojenih planskih dokumenata za upravljanje IAS, s ciljem kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa.

Projekt se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (priroda) – primjenjivo za operacije u sklopu Područja intervencije 078. Zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000 bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 3.500.000 eura.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, koja je sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20 i 21/23) i Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Narodne novine, broj 97/2020), nadležna za poslove zaštite prirode (ujedno i upravno tijelo nadležno za IAS).

Aktivnosti:

  • Aktivnosti vezane za izradu Planova upravljanja IAS s Unijina popisa, Planova upravljanja stranim vrstama i Planova brzog iskorjenjivanja IAS u ranoj fazi invazije:
  • Aktivnosti vezane za provedbu mjera iz postojećih Akcijskih planova o putovima nenamjernog unosa i Planova upravljanja:
  • Aktivnosti vezane za jačanje kapaciteta djelatnika upravnog i stručnog tijela nadležnog za IAS i dionika u izradi i provedbi planova upravljanja i planova brzog iskorjenjivanja IAS u ranoj fazi invazije:
  • Aktivnosti vezane za podizanje svijesti javnosti o IAS:
  • Aktivnosti vezane za provedba mjera promidžbe i vidljivosti projekta
  • Aktivnosti vezane za upravljanje projektom i administraciju:

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom. Poziv je otvoren od 29. prosinca 2023. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 3. siječnja 2024. do 3. srpnja 2024.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content