Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Kod poziva:IP.1.1.03
Verzija poziva:1.0
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva
Status: Završen
Datum objave: 28.12.2023. 15:00:00 sati
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 11:00:00 sati
Rok za podnošenje projektnih prijava: 13.06.2024. 11:00:00 sati

Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST – 12.6.2024.

„Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 12. lipnja 2024. godine objavilo 5. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03. Izmjena je pokrenuta radi prijavljenih tehničkih poteškoća koje su u kratkom roku otklonjene.

Predmetna izmjena Poziva odnosi se isključivo na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga do četvrtka, 13. lipnja 2024. godine u 11 sati, te je sukladno navedenom izmijenjen dokument Uputa za prijavitelje.

Napominjemo prijaviteljima kako se Sažetak, Prilozi i Obrasci Poziva ne mijenjaju, odnosno ostaju važeći Obrasci i Prilozi objavljeni s trećom izmjenom Poziva od 17.svibnja 2024. godine.“

OBAVIJEST – 7.6.2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 07. lipnja 2024. godine objavilo 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03.

U okviru 4. izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Uputama za prijavitelje
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac

U Uputama za prijavitelje izmjena se odnosi na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga do srijede, 12. lipnja 2024. godine u 11h.

Prijavni obrazac se radi preglednosti izmijenio na način da su promijenjeni isključivo nazivi postojećih kategorija troškova ‘Eksperimentalni razvoj OIŠZ-85%’, ‘Industrijsko istraživanje OIŠZ-85%’, ‘Eksperimentalni razvoj OIŠZ-100%’, ‘Industrijsko istraživanje OIŠZ-100%’.

Također, posljednjom doradom sustava eKohezija u prijavni obrazac dodana su polja vezana za informacije o stvarnim vlasnicima partnera (kartica „Partneri“ -> pregled detalja o partneru -> kartica „Stvarni vlasnici“).

Napominjemo prijaviteljima da će o izmjeni Poziva biti obaviješteni prilikom ulaska u Prijavni obrazac. Posebno skrećemo pozornost na navedeno onim prijaviteljima čije su prijave u statusu „Spremno za slanje“, jer će se sve prijave u tom statusu vratiti u status „U izradi“ te će biti potrebno ponovno izvršiti provjeru prijavnog obrasca i staviti isti u status „Spremno za slanje“.

Napominjemo prijaviteljima kako se Sažetak, Prilozi i obrasci Poziva ne mijenjaju, odnosno ostaju važeći Obrasci i Prilozi objavljeni s trećom izmjenom Poziva od  17.05.2024. godine. 

OBAVIJEST – 17.5.2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 17. svibnja 2024. godine objavilo 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03. 

Izmjenom Poziva produljuje se rok za podnošenje projektnih prijedloga do 10. lipnja 2024. godine u 14:00 sati.

U okviru 3. izmjene Poziva izmjene su izvršene u: 

 • Sažetku Poziva
 • Uputama za prijavitelje
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac
 • Obrascu 02. Izjava Prijavitelja
 • Obrascu 03. Izjava partnera poduzetnika
 • Obrascu 03a. Izjava partnera OIŠZ
 • Obrascu 05. Skupna izjava partnera (koji je poduzetnik)
 • Obrascu 06. Dodatak prijavnom obrascu  
 • Obrascu 08. Izjava stvarnog vlasnika 
 • Prilogu 01. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
 • Prilogu 03. Postupak odabira projekata 

U Obrascu 01. Prijavnom obrascu u sustavu eKohezija provedene su tehničke izmjene vezane uz pokazatelj rezultata RCR02 i pokazatelje ostvarenja RCO01, RCO02 koji će se u sustavu bilježiti automatski. Slijedom navedenog, upućujemo sljedeću uputu prijaviteljima:

Prijavitelji koji su u svoj prijavni obrazac unijeli ove pokazatelje, koji su sada automatski (RCO01/RCO02/RCR02), iste moraju izbrisati prije podnošenja projektnog prijedloga jer će sustav njihovo ostvarenje samostalno računati.

Obavještavamo prijavitelje da objavom 3. izmjene Poziva prestaje vrijediti prijašnja verzija dokumentacije.

Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju 3. izmjene Poziva, koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​ 

12.4.2024. OBAVIJEST o održavanju informativne radionice

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. održati 2. informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Radionica će se održati 24. travnja 2024. godine putem aplikacije MS Teams, s početkom u 10.00 sati. Predviđeno trajanje radionice je oko dva sata.

Prijave se zaprimaju do 22. travnja 2024. godine, do 09.00 sati putem web obrasca dostupnog na poveznici:

https://forms.office.com/e/iZPRYanZdU

Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku.

Nakon zatvaranja prijava, svim prijavljenim sudionicima će putem elektroničke pošte na adresu navedenu u prijavnom obrascu biti dostavljena poveznica na online radionicu.   

Prezentacije s održane radionice 24.4.2024.

Informativna-radionica-SPIN_UT

SPIN-provedba-prezentacija_HB

Industrijska-tranzicija-hrvatskih-regija_KT

23.2.2024. OBAVIJEST o održavanju informativne radionice

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. održati prvu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Radionica će se održati 5. ožujka 2024. godine u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, u Velikoj dvorani – Dvorana Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Radionica počinje u 11.00 sati, a predviđeno trajanje je oko dva sata. Registracija sudionika počinje pola sata prije radionice.

Zbog ograničenog broja raspoloživih mjesta, molimo da u ime pojedinog poduzeća/institucije na radionici sudjeluju najviše dva predstavnika.

Prijave se zaprimaju do 4. ožujka 2024., do 13.00 sati, ili do popunjenosti kapaciteta dvorane, putem web obrasca dostupnog na poveznici:

https://forms.office.com/e/1sXVLGrjpm

Druga radionica bit će održana online o čemu će potencijalni prijavitelji biti pravodobno obaviješteni.

Prezentacije s održane radionice 5.3.2024. u Velikoj Gorici:

Prezentacija Industrijska tranzicija_KT

Prezentacija Poziv_UT

Prezentacija_provedba HAMAG-BICRO

19.2.2024. Važna obavijest

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 19. veljače 2024. godine objavilo 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03.

U okviru 2. izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Uputama za prijavitelje
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac
 • Prilogu 03. Postupak odabira projekata

U Uputama za prijavitelje i Prilogu 03. Postupak odabira projekata unesene su manje tehničke izmjene/usklađenja, odnosno pojašnjenja, dok je u Obrascu 01. Prijavni obrazac izvršena izmjena na način da je u okviru kartice „Prijavitelj“ dostupan i modul „Pravni status prijavitelja“.  

Obavještavamo prijavitelje da objavom 2. izmjene Poziva prestaje vrijediti prijašnja verzija dokumentacije. Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​

31.1.2024. Važna obavijest

Poštovani potencijalni prijavitelji,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 31. siječnja 2024. godine objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Uputama za prijavitelje
 • Sažetku Poziva
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac
 • Obrascu 04. Skupna izjava prijavitelja
 • Obrascu 05. Skupna izjava partnera poduzetnika
 • Obrascu 06. Dodatak prijavnom obrascu
 • Obrascu 07. Izjava o korištenim potporama
 • Obrascu 08. Izjava stvarnog vlasnika
 • Obrascu 09. Minimalni sadržaj Ugovora o konzorciju
 • Prilogu 01. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Prilogu 03. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
 • Prilog 05. Metodologija za utvrđivanje izravnih troškova osoblja

Obavještavamo prijavitelje da objavom 1. Izmjene Poziva prestaje vrijediti prijašnja verzija dokumentacije. Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​

Izmjene u dokumentaciji su označene i vidljive:

 • žutom bojom je označen novi tekst koji je dodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,
 • postojeći tekst koji se briše je precrtan te isti više nije važeći.

Svrha ovog Poziva

Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Predmet ovog Poziva

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Ukupna bespovratna sredstava:100.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava3.000.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Poduzetnik – pravna ili fizička osoba Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem Strateškog partnerstva za inovacije – SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeća, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno pod kategorijom veliki poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe o skupnom izuzeću. Prihvatljiv prijavitelj mora imati registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj, najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu. SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH.
Područja: Istraživanje i razvoj

Sažetak

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN konzorcija koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga. Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3 kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva. Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više RLV-ova, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama RLV-ova definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Nevažeća verzija dokumentacije

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori SPIN v1 – 11.1.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v2 – 18.1.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v3 – 25.1.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v4 – 1.2.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v5 – 8.2.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v6 – 15.2.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v7 – 22.2.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v8 – 1.3.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v9 – 7.3.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v10 – 14.3.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v11 – 22.3.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v12 – 28.03.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v13 – 4.04.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v14 – 12.04.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v15 – 18.04.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v16 – 26.04.2024

Pitanja i odgovori SPIN v17 – 03.05.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v18 – 10.05.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v19 – 17.5.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v20 – 24.05.2024.

Pitanja i odgovori SPIN v21 – 31.05.2024.

Scroll to Top
Skip to content