Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 1

Kod poziva:PK.3.4.03
Verzija poziva:2
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Zatvoren
Datum objave: 29.12.2023. 13:30:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.01.2024. 09:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 13.05.2024. 09:00:00

Obavijesti

7.5.2024. OBAVIJEST O I. IZMJENI POZIVA

U Izravnoj dodjeli za projekt „Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 1“ mijenjaju se pojedine odredbe Poziva slijedom stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024).

Svrha ovog Poziva

Jačanje kapaciteta za vatrogastvo i protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima kroz unaprjeđenje opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih službi te podizanje svijesti javnosti o prevenciji požara. Ovim integriranim pristupom namjera je ovog Poziva doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama te jačanju otpornosti na povećane rizike od šumskih požara na tim područjima.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u nabavu vatrogasnih vozila i opreme za potrebe jačanja sposobnosti i kapaciteta operativnih snaga u vatrogastvu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima Republike Hrvatske. Projektom je predviđena nabava vatrogasnih vozila lakih s modulom za gašenje šumskih požara, vatrogasnih auto-cisterni, osobna zaštitna oprema za vatrogasce te za potrebe vježbališta specijalna teška vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara – tovarna vozila s hidrauličnom dizalicom i priključnim alatima, uključivo navlačni kontejner za šumske požare, kao mobilna nadogradnja vozila.

Ukupna bespovratna sredstava:30.500.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava30.500.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Hrvatska vatrogasna zajednica
Područja: Državna i javna uprava, Zaštita prirode i okoliša

Sažetak

Predmet Poziva je ulaganje u nabavu vatrogasnih vozila i opreme za potrebe jačanja sposobnosti i kapaciteta operativnih snaga u vatrogastvu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima Republike Hrvatske. Projektom je predviđena nabava vatrogasnih vozila lakih s modulom za gašenje šumskih požara, vatrogasnih auto-cisterni, osobne zaštitne opreme za vatrogasce te za potrebe vježbališta specijalnih teških vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara – tovarna vozila s hidrauličnom dizalicom i priključnim alatima, uključivo navlačni kontejner za šumske požare.
Svrha Poziva je jačanje kapaciteta za vatrogastvo i protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima kroz unaprjeđenje opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih službi te podizanje svijesti javnosti o prevenciji požara. Ovim integriranim pristupom namjera je doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama te jačanju otpornosti na povećane rizike od šumskih požara na tim područjima.
Projekt će se provoditi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima. Projekt će se financirati bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 30.500.000,00 eura, dok maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iznosi 85 %.
Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima“ je Hrvatska vatrogasna zajednica, Selska cesta 90a, 10 000 Zagreb koji je sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020 i 21/2023) te Zakonu o vatrogastvu (NN 125/2019 i 114/2022) središnji državni ured nadležan za vatrogastvo.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Nabava vozila za gašenje požara
  2. Nabava osobne zaštitne opreme
  3. Nabava opreme za vatrogasna vježbališta
  4. Podizanje svijesti javnosti o prevenciji požara
  5. Upravljanje projektom
  6. Promidžba i vidljivost

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content