Jačanje hitne medicinske skrbi

Kod poziva:PK.6.3.02
Verzija poziva:
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 24.11.2023. 16:30:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 27.11.2023. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.05.2024. 23:59:59

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Unapređenje sustava hitne medicinske službe s ciljem jačanja hitne medicinske skrbi u svrhu efektivnije hitne medicinske usluge i efikasnijeg planiranja sredstava u zdravstvu.

Predmet ovog Poziva

Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila za potrebe hitne medicinske službe zajedno s komunikacijskom opremom.

Ukupna bespovratna sredstava:10.617.770,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava10.617.770,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ustanove
Područja: Zdravstvo

Sažetak

U svrhu unapređenja sustava hitne medicinske službe, Pozivom “Jačanje hitne medicinske skrbi” nabavljaju se potpuno opremljena cestovna medicinska vozila za potrebe hitne medicinske službe zajedno s komunikacijskom opremom, s ciljem jačanja hitne medicinske skrbi, efektivnije hitne medicinske usluge i efikasnijeg planiranja sredstava u zdravstvu.

Obrasci

 1. Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka
 2. Obrazac 2a. Izjava prijavitelja o osiguranim sredstvima
 3. Obrazac 3. Opis spremnosti projekta

Prilozi

 1. Prilog 1. Nacrt Ugovora
 2. Prilog 2. Nacrt Općih uvjeta Ugovora
 3. Prilog 3. Pravila o financijskim ispravcima
 4. Prilog 4. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti
 5. Prilog 5. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti troškova
 6. Prilog 6. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka zbog neostvarenja pokazatelja
 7. Prilog 7. Zahtjev za nadoknadom sredstava
 8. Prilog 8. Obrazac plana nabave
 9. Prilog 9. Završno izvješće korisnika
 10. Prilog 10. Izvješće nakon provedbe projekta
 11. Prilog 11. Zaštita osobnih podataka
 12. Prilog 12. Upute za popunjavanje Prijavnog obrasca

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak Poziva

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti

Scroll to Top
Skip to content