Izravna dodjela za projekt “Videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara – FIRESTOP“

Kod poziva:PK.3.4.05
Verzija poziva:Izravna dodjela za projekt “Videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara – FIRESTOP“
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 28.03.2024. 16:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.03.2024. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.09.2024. 12:00:00

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Proširenjem sustava za rano otkrivanje šumskih požara podići će se sigurnost i povećati zaštita šuma od požara. Jačanjem postojećeg sustava videonadzora inicijalni požari otkrivat će se u realnom vremenu i time skratiti vrijeme do intervencije vatrogasnih postrojbi. Također olakšat će se suradnja vatrogasnih snaga na terenu (koordinacija) prilikom gašenja požara. Ovim integriranim pristupom namjera je doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama te jačanju otpornosti na povećane rizike od šumskih požara na tim područjima.

Predmet ovog Poziva

Predmet projekta je proširenje sustava za rano otkrivanje šumskih požara postavljanjem dodatne 82 kamere na 39 lokacija u priobalju i 2 u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske te će se projektom pokriti površina od 80.000 hektara državnih šuma na području 9 županija: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije.

Ukupna bespovratna sredstava:2.300.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava2.300.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću
Područja: Državna i javna uprava, Šumarstvo, Zaštita prirode i okoliša

Sažetak

Svrha projekta “Videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara – FIRESTOP“ je proširenje sustava za rano otkrivanje šumskih požara postavljanjem dodatne 82 kamere na 39 lokacija u priobalju i 2 u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske te će se projektom pokriti površina od 80.000 hektara državnih šuma na području 9 županija: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije. Proširenjem sustava podići će se sigurnost i povećati zaštita šuma od požara. Jačanjem postojećeg sustava videonadzora inicijalni požari otkrivat će se u realnom vremenu i time skratiti vrijeme do intervencije vatrogasnih postrojbi. Također olakšat će se suradnja vatrogasnih snaga na terenu (koordinacija) prilikom gašenja požara. Ovim integriranim pristupom namjera je doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama te jačanju otpornosti na povećane rizike od šumskih požara na tim područjima.

Projekt će se provoditi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 2.300.000 eura. Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt iznosi 85 %.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt su HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, Ulica kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb koje su temeljem članka 14. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/2024) ovlaštene za gospodarenje šumom i/ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te su sukladno čl. 1. i 4. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/2014) dužne provoditi tehničke, preventivno – uzgojne i druge mjere zaštite šuma od požara, u cilju smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja šumskih požara, ranog otkivanja i dojave šumskog požara te pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara, odnosno ustrojiti video sustav otkrivanja i nadzora šumskih požara na područjima šuma i šumskog zemljišta kojima upravljaju.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske u Zadarskoj, Šibensko – kninskoj, Splitsko – dalmatinskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Primorsko – goranskoj, Ličko – senjskoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Jačanje sposobnosti upravljanja rizicima od šumskih požara i požara otvorenog tipa, uključujući IKT sustave za rano otkrivanje požara
 • Proširenje integriranog protupožarnog videokomunikacijskog nadzora
 1. Upravljanje projektom
 2. Promidžba i vidljivost

Obrasci

 1. Izjava prijavitelja
 2. Opis spremnosti projekta

Prilozi

 1. Ugovor
 2. Prilog II Opći uvjeti Ugovora
 3. Prilog III Pravila o financijskim ispravcima
 4. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 5. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti troškova

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak Poziva
 2. Popis dokumentacije koju Prijavitelj dostavlja
 3. Uputa o izračunu troškova osoblja i načinu provjere prihvatljivosti izdataka
 4. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka zbog neostvarenja pokazatelja
 5. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka u slučaju nepoštivanja horizontalnih načela

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti

Scroll to Top
Skip to content