Izravna dodjela za projekt Croatian safe steps CROSS

Kod poziva:PK.3.4.01
Verzija poziva:Izravna dodjela za projekt Croatian safe steps CROSS
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Zatvoren
Datum objave: 20.11.2023. 16:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 21.11.2023. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 21.05.2024. 12:00:00

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Aktivnosti razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije provodit će se na 45 radilišta razminiranja te će se provedbom projekta omogućiti učinkovito smanjenje minski sumnjivog područja, poboljšanje sigurnosti građana i turista u Republici Hrvatskoj, zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita okoliša i očuvanje imovine. Od 45 radilišta razminiranja, 20 radilišta nalazi se na zaštićenom području ekološke mreže Natura 2000.

Predmet ovog Poziva

Predmet projekta je razminiranje ukupno 34.515.087 m2 (3.451,5 ha) šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, na području 5 županija od čega 7.143.349 m2 (714,33 ha) u Karlovačkoj županiji, 12.756.433 m2 (1.275,64 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 6.133.364 m2 (613,34 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji, 7.420.804 m2 (742,08 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 1.061.137 m2 (106,11 ha) u Šibensko-kninskoj županiji.

Ukupna bespovratna sredstava:33.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava33.000.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstva
Područja: Šumarstvo, Zaštita prirode i okoliša, Državna i javna uprava

Sažetak

Cilj projekta je razminiranje ukupno 34.515.087 m2 (3.451,5 ha) šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, od čega 7.143.349 m2 (714,33 ha) u Karlovačkoj županiji, 12.756.433 m2 (1.275,64 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 6.133.364 m2 (613,34 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji, 7.420.804 m2 (742,08 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 1.061.137 m2 (106,11 ha) u Šibensko-kninskoj županiji. Aktivnosti razminiranja provodit će se na 45 radilišta razminiranja te će se provedbom projekta omogućiti učinkovito smanjenje minski sumnjivog područja, poboljšanje sigurnosti građana i turista u RH, zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita okoliša i očuvanje imovine.

Projekt će se provoditi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 33.000.000,00 eura. Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Croatian safe steps CROSS“ iznosi 62 %.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Croatian safe steps CROSS“ je Ministarstvo unutarnjih poslova, Savska cesta 39, 10 000 Zagreb koje je u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20 i 21/23) te Zakonom o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22 i 59/23) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove razminiranja.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Usluge razminiranja minski sumnjivog područja
  I. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana razminiranja u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 2.654.865 m2
  II. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana razminiranja u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 2.687.042 m2
  III. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana razminiranja u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 2.567.506 m2
  IV. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana razminiranja u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 2.635.304 m2
  V. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana razminiranja u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 2.676.522 m2
  VI. – Poslovi razminiranja prema 3. Idejna plana razminiranja u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji, tlocrtne površine – 2.602.421 m2
  VII. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine – 3.308.485 m2
  VIII. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine – 3.304.173 m2
  IX. – Poslovi razminiranja prema 3. Idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji, tlocrtne površine – 2.885.328 m2
  X. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine – 3.326.274 m2
  XI. – Poslovi razminiranja prema 4. Idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji, tlocrtne površine – 3.363.637 m2
  XII. – Poslovi razminiranja prema 3. Idejna plana u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine – 2.503.530 m2
 2. Upravljanje projektom
 3. Promidžba i vidljivost

Obrasci

 1. Izjava prijavitelja
 2. Opis spremnosti projekta

Prilozi

 1. Ugovor
 2. Prilog II Opći uvjeti Ugovora
 3. Prilog III Pravila o financijskim ispravcima
 4. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 5. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti troškova

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak Poziva
 2. Popis dokumentacije koju Prijavitelj dostavlja
 3. Uputa o izračunu troškova osoblja i načinu provjere prihvatljivosti izdataka
 4. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka zbog neostvarenja pokazatelja
 5. Obavijest o obradi osobnih podataka
 6. Upute za popunjavanje Prijavnog obrasca – institucije – 1.0

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti

Scroll to Top
Skip to content