Izravna dodjela za projekt “Croatian safe steps – CROSS II”

Kod poziva:PK.3.4.04
Verzija poziva:Izravna dodjela za projekt “Croatian safe steps – CROSS II”
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 28.03.2024. 15:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.03.2024. 12:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.09.2024. 12:00:00

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Omogućavanje učinkovitog smanjenja minski sumnjivog područja, poboljšanja sigurnosti građana i turista u Republici Hrvatskoj, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite okoliša i očuvanja imovine.

Predmet ovog Poziva

Predmet projekta je razminiranje na 75 radilišta (od čega, 42 na zaštićenom području ekološke mreže Natura 2000) ukupno 48.561.866 m2 (4.856,19 ha) šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, od čega 1.023.355 m2 (102,34 ha) u Karlovačkoj županiji, 36.947.168 m2 (3.694,72 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 4.635.821 m2 (463,58 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji i 5.955.522 m2 (595,55 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ukupna bespovratna sredstava:78.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava78.000.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo unutarnjih poslova
Područja: Državna i javna uprava, Šumarstvo, Zaštita prirode i okoliša

Sažetak

Cilj projekta je razminiranje ukupno 48.561.866 m2 (4.856,19 ha) šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, od čega 1.023.355 m2 (102,34 ha) u Karlovačkoj županiji, 36.947.168 m2 (3.694,72 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 4.635.821 m2 (463,58 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji i 5.955.522 m2 (595,55 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Aktivnosti razminiranja provodit će se na 75 radilišta razminiranja te će se provedbom projekta omogućiti učinkovito smanjenje minski sumnjivog područja, poboljšanje sigurnosti građana i turista u RH, zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita okoliša i očuvanje imovine.

Projekt će se provoditi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima bespovratnim sredstvima bespovratnim sredstvima u maksimalnom iznosu od 78.000.000 eura, od čega 48.360.000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 29.640.000 eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iznosi 100 %, od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj može iznositi do najviše 62 %, dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 38 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelj je Ministarstvo unutarnjih poslova, Savska cesta 39, 10 000 Zagreb koje je u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20 i 21/23) te Zakonom o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22 i 59/23) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove razminiranja.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Usluge razminiranja minski sumnjivog područja
 • Poslovi razminiranja prema 7 idejnih planova u Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 4.032.645 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 7 idejnih planova u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine – 3.724.832 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine – 4.040.792 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 4.032.474 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji tlocrtne površine – 4.074.132 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 7 idejnih planova u Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 4.382.579 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 4.024.614 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 4.097.631 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 4.047.655 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 4.038.553 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 4.036.008 m2;
 • Poslovi razminiranja prema 6 idejnih planova u Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 4.029.951 m2.
 1. Upravljanje projektom
 2. Promidžba i vidljivost

Obrasci

 1. Izjava prijavitelja
 2. Opis spremnosti projekta

Prilozi

 1. Ugovor
 2. Prilog II Opći uvjeti Ugovora
 3. Prilog III Pravila o financijskim ispravcima
 4. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 5. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti troškova

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak Poziva
 2. Popis dokumentacije koju Prijavitelj dostavlja
 3. Uputa o izračunu troškova osoblja i načinu provjere prihvatljivosti izdataka
 4. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka zbog neostvarenja pokazatelja
 5. Metodologija za određivanje financijskih ispravaka u slučaju nepoštivanja horizontalnih načela

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti

Scroll to Top
Skip to content