Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije – 2. Faza

Kod poziva:PK.5.3.06
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za projekt iz nadležnosti HŽI koji je prepoznat u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine te će poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekta jačanja kapaciteta željezničkog sektora.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je provođenje II faze izrade Studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije.

Ukupna bespovratna sredstava:7.309.303,96 €, sve EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  • Izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije
  • Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije
  • Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content