Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek – II faza

Kod poziva:PK.5.3.04
Verzija poziva:Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek – II faza
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Ciljevi ovog poziva su razvoj efikasnog intermodalnog transporta tereta, povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj, poboljšanje dostupnosti lučke infrastrukture kroz visoko kvalitetne prometne veze s novom lukom, podizanje razine zaštite okoliša pri prekrcaju tereta i povećanje sigurnosti brodova u luci.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je sufinanciranje II faze Izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Ukupna bespovratna sredstava:25.218.159,98 EUR od čega 21.435,435,98 EUR EU sredstava
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Javna ustanova Lučka uprava Osijek
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti :

  1. Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta
  2. Nadzor nad izgradnjom i projektantski nadzor
  3. Revizija projekta
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content